Kerkblad ‘Voetius’ 26 maart 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD 

Zondag 29 maart

10.00 uur ds. A. de Wit, kerkdienst via kerktelefoon

18.30 uur geen dienst

Rondom Eredienst

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor het Bijbelhuis in Antwerpen. Het Bijbelhuis is een buurtcentrum, een gastvrij (t)huis met een open Bijbel te 2060. 2060 is een doorgangswijk in Antwerpen-Noord met veel diversiteit op alle vlak: sociaal-cultureel, economisch, etnisch, religieus, … Het is een buurt met veel uitdagingen. Te midden hiervan wil het Bijbelhuis verbindend werken. Voor én met de wijk organiseren we activiteiten die de onderlinge samenhang versterken. Dit alles doen we om de liefde van God de Vader uit te dragen die we kennen in Jezus Christus.

Wekelijks organiseren wij activiteiten die gericht zijn op geloofsoverdracht aan kinderen, jongeren en ouderen. Zoals kinder- en jongerenclubs, bijbelavonden, uitstapjes, naaiateliers en buurtmaaltijden. In het werk ligt een belangrijk accent op het aangaan en onderhouden van vriendschappen. Veel van de deelnemers zijn afkomstig uit het Midden-Oosten, zowel christenen als moslims.

Aangezien we als gemeente niet bij elkaar zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie) of uw bijdrage apart leggen om deze tijdens de eerstvolgende kerkdienst in de collectezak te doen. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Helaas kon de website van de kerktelefoon het aantal bezoekers niet aan, waardoor de uitzending stopte. De dienst is op dit moment wél in zijn geheel terug te luisteren. De uitzending via youtube ging redelijk goed (af en toe met horten en stoten). Hopelijk gaat het de komende week beter met de uitzendingen. Een goede en gezegende dienst gewenst!

VERANTWOORDING

College van Diakenen: De diaconiecollecten van de afgelopen weken hebben de volgende bedragen opgebracht: zondag 1 maart voor Het Scharlaken Koord: € 170,15; zondag 8 maart voor Noah’s Ark: € 194,45; woensdag 11 maart (Biddagcollecte) voor ZOA: € 67,00. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

 

Coronavirus – We worden (o.a. door de overheid) opgeroepen om thuis te blijven en terughoudend te zijn in sociale contacten. Dit heeft grote gevolgen voor ieder van ons, maar in het bijzonder voor hen die kwetsbaar zijn en hen die weinig contacten hebben. Mocht u behoefte hebben aan contact, laat het weten. Telefonisch kan altijd en indien gewenst ook bezoek. U zult begrijpen dat ik in deze periode terughoudend ben met het doen van reguliere pastorale bezoeken.

Zo zou ik u ook op willen roepen om als gemeente te zoeken naar mogelijkheden om in deze periode naar elkaar om te zien. Mocht u in praktische zin hulp nodig hebben (boodschappen etc.), laat het ons weten, zodat we u van dienst kunnen zijn. Neem gerust contact op met: Rini Quirijns (Tel. 06-58963616, rini.quirijns@gmail.com) of Corné Mandemakers (Tel. 06-14173560, corne.mandemakers@home.nl).

– Verjaardagsfonds – In verband met het coronavirus zullen de komende tijd geen bezoekjes worden gebracht vanuit het verjaardagfonds. Wij willen de verjaardagen van onze gemeenteleden echter niet voorbij laten gaan zonder hier aandacht aan te besteden. De verjaardagfondslopers zullen daarom zoveel mogelijk proberen de verjaardagskaart bij de jarige in de brievenbus te stoppen of per post te versturen, maar zullen niet aan de deur komen met de collectebus van het verjaardagfonds.

U bent vrij om een bijdrage aan het verjaardagfonds over te maken op bankrekening NL57RABO0155829424 t.n.v. college van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Besoyen. Met betrekking tot het legen van de verjaardagfondsbusjes over het eerste kwartaal willen wij voorstellen om dit tot een later moment uit te stellen.

VANUIT DE DIACONIE

Paasattenties 2020 – In de voorbije periode bent U reeds geïnformeerd door de Kerkenraad over de besluiten die genomen zijn n.a.v. het coronavirus. De diaconie heeft moeten besluiten dat de jaarlijkse paasattenties dit jaar niet worden uitgereikt.

De paasattenties worden normaal gezien bezorgd aan de ouderen van onze gemeente met een bezoekje door een lid van het wijkteam, maar aangezien iedere vorm van bezoekwerk momenteel word stop gezet [slechts doorgang bij hoge pastorale nood] is dat dit jaar niet mogelijk.

Tevens zijn een aantal ouderen woonachtig in zorgcentra die tijdelijk niet toegankelijk zijn voor bezoek. We kunnen als gemeente hierin ook omzien naar elkaar in deze periode met een andere vorm van aandacht en contact.

Een appje, mailtje, telefoontje of kaartje is een kleine moeite en zo kunnen we toch samen in hem verbonden zijn. Hartelijke groet namens de diaconie.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

Vanwege het Coronavirus zijn alle activiteiten de komende weken geannuleerd.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1