Kerkblad ‘Voetius’ 26 september 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 29 september

10.00 uur ds. A. de Wit, doopdienst

18.30 uur ds. J.T. de Koning uit Alphen a/d Rijn, Voorbereiding Heilig Avondmaal

Rondom Eredienst

Kerkauto: H. Roos, Tel. 339439

Oppasdienst: Hanneke Muijen, Mariska Spierings, Tim Spierings

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Het kinderlied zingen we voordat Magali en Lieva gedoopt worden: Weet je dat de Vader je kent (OTH 457). Na de doop mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 5 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van stichting Red een Kind: Sterk gezin, goed begin! Elke dag vraagt Maria’s moeder zich af: is er nog genoeg geld om eten te kopen? Wat als ik weer ziek word? De laatste tijd reageert ze haar machteloosheid steeds vaker af op Maria. Het verhaal van Maria is helaas niet uniek. Verwaarlozing en mishandeling komen veel voor in gezinnen die leven in armoede. Red een Kind werkt in de dorpsprojecten aan sterke gezinnen. Helpt uw kerk mee om gezinnen in armoede sterk te maken? Beide collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Zondagmorgen wordt de Heilige Doop bediend aan twee kleine kinderen van de gemeente. In de dienst lezen we uit Jozua 3: 14-17; 4: 15-24. Het thema is: Méér dan een herinnering! Avonds ontvangen we een gastvoorganger van Besoyen. Van harte welkom in de zondagse erediensten.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Regionale toerustingsavond – Op D.v. 3 oktober 2019 is er een regionale toerustingsavond van de Gereformeerde Bond. Deze wordt gehouden in Cultureel centrum Zidewinde (Julianalaan 1a Sprang-Capelle) en begint om 20.00 uur. Mr. J.P. de Man opent de avond en aansluitend houdt de algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, drs. P.J. Vergunst, een lezing. Het thema is: ‘staan in de breedte van de kerk’. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Er zal een collecte gehouden worden ter bestrijding van de onkosten.                                                                 Hartelijke groet namens het bestuur, Mr. J.P. de Man.

– NPV najaarsvergadering – De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) nodigt u uit voor haar jaarlijkse thema-avond op D.v. woensdag 9 oktober 2019 (in De Wijngaard, Fazant 6, 5161 SC Sprang-Capelle). Graag ontvangen wij u vanaf 19.30 uur met koffie en thee. De vergadering begint om 19.45 uur. Na een kort huishoudelijk gedeelte van circa 30 minuten, zal mr. D.J.H. (Diederik) van Dijk, directeur NPV, een lezing houden over het thema: ‘orgaandonatie’.

Vanaf 1 juli 2020 treedt de nieuwe Donorwet in werking. Vanaf dat moment hebben we in Nederland een Actief Donorregistratiesysteem (ADR). Aan alle Nederlanders ouder dan 18 jaar wordt per brief gevraagd of ze wel of geen orgaandonor willen zijn. Als zij na twee brieven niet hebben gereageerd, worden ze als donor geregistreerd. Bij die mensen komt ‘geen bezwaar’ te staan in het donorregister en daarmee zijn ze in principe orgaandonor. Ze krijgen daar bericht van en de keuze kan altijd nog worden gewijzigd. De heer Van Dijk zal ons over dit onderwerp voorlichten en als er vragen zijn die zal hij dan beantwoorden. Meer informatie: www.npvzorg.nl/thema/orgaandonatie/

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 26 september om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Bijbelkring – De Bijbelkring komt voor de eerste keer dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 26 september om 20.00 uur in De Rank.

– Gespreksgroep de Stagelopers – Zondagmiddag 29 september zijn jullie welkom vanaf 14.30 uur bij André en Nel Boer. We gaan verder met hoofdstuk 3: Hannah uit het boekje: Here I am. Tot dan!

Consistorievergadering – Maandagavond 30 september om 19:30 uur vergadert het consistorie in De Rank.

– Catechese – Op dinsdagavond 1 oktober begint de catechese. Zowel de kindercatechese als de Follow Me beginnen om 19.00 uur in De Rank. Welkom!

– Contactmiddag – Op woensdagmiddag 2 oktober is het uitstapje van de contactmiddag gepland. U heeft informatie ontvangen over het programma, de locatie en het vervoer. We kijken uit naar een mooie middag met elkaar.

– Gebedstijd – Woensdagavond 2 oktober om 19.00 uur is er de maandelijkse gebedskring. Bidt u mee?

– Bezinningsuur – Aansluitend aan de gebedstijd start om 20:00 uur het bezinningsuur (gesprekskring) voor de viering van het Heilig Avondmaal. Het is goed om met elkaar in gesprek te zijn om een diepere beleving van het Avondmaal. Bij de bezinning gebruiken we het boek ‘Van kracht tot kracht’ van Ds. L.W. Smelt. Deze keer staan we stil bij ‘Wonderlijke ruil’. Welkom!

– MGB – Donderdagavond 3 oktober om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

Het was prachtig weer en we hadden een mooi gemeenteweekend met elkaar. Aan het begin van een nieuw seizoen werden we opgeroepen: Kom, doe mee! Zo hoop ik dat ieder zich geroepen weet om mee te doen, in vertrouwen op de God van de hemel. Hij zal ons doen slagen (Neh. 2,20). Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1