Kerkblad ‘Voetius’ 27 juni 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 30 juni

10.00 uur ds. A. de Wit, Viering Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. A. de Wit, Dankzegging Heilig Avondmaal

Rondom Eredienst

Kerkauto: A. Schouten, Tel. 0416-282165

Oppasdienst: Jojanneke van Rijsbergen, Caroline Phiri, Julot Opendorp, Lucas Klaasse

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Het kinderlied is: Zoals klei in de hand van de pottenbakker (OTH 466). Vandaag gaat het over Jezus volgen. Dat is niet altijd makkelijk. De leerlingen van Jezus vonden het ook niet altijd makkelijk om Jezus te volgen. Ze trokken door heel Israël en hadden geen vaste plek om te slapen. De leerlingen van Jezus zullen hun familie ook wel gemist hebben. Zoals het voor de leerlingen niet altijd makkelijk was om Jezus te volgen, is het voor ons ook niet altijd makkelijk om Jezus te volgen. Maar wel de moeite waard!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is op deze avondmaalszondag bestemd voor project 1027, het diaconale programma van de GZB. We collecteren voor een opvanghuis voor gehandicapten in Malawi. De lichamelijk en verstandelijk gehandicapten behoren tot de armsten van de bevolking. Vaak hebben ze niemand die naar hen omziet. Voor deze mensen is een christelijk opvanghuis geopend. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: In de morgendienst mogen we als Christelijke gemeente het Heilig Avondmaal vieren. In beide diensten lezen we uit Handelingen 9. Paulus ontmoet Jezus, ziet Gods genade en wordt gesterkt en uitgezonden. In de avonddienst staan we stil bij het 2e gedeelte van hoofdstuk 9 waarin we lezen wat ontvangen genade uitwerkt. Hartelijk welkom in beide diensten!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Wijkcontactpersoon mevr. J.G.J. Nasarany-van der Schans ontving 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Benoeming – In de kerkenraadsvergadering van maandag 24 juni heeft de kerkenraad broeder Rijk-Jan Pleijter (Lage Zandschel 31 5171 TD Kaatsheuvel) benoemd tot ouderling-kerkrentmeester in de vacature die ontstaan is door het vertrek van Ad Schouten. Hij heeft tot en met 6 juli de tijd om zijn beslissing kenbaar te maken. Veel zegen en wijsheid gewenst nu deze roeping tot u komt. We zijn dankbaar dat we als kerkenraad deze benoeming konden doen. Verder lopen er nog gesprekken met verschillende mensen naar aanleiding van de namen die door de gemeente ingediend zijn. Dit met het oog op de vacature van diaken nu Ron Vos afscheid neemt. Daarnaast heeft Maarten Kranendonk aangegeven te stoppen als ouderling-kerkrentmeester. Maarten en Dineke wonen nu bijna een jaar in Spanje en hebben te kennen gegeven daar voorlopig te blijven wonen. Dat is ook de reden waarom hij stopt als ouderling-kerkrentmeester. We bedanken Maarten voor zijn inzet en wensen hen als gezin Gods zegen toe!

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 27 juni om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– MGB – Donderdagavond 4 juli is de laatste keer Musicalgroep voor de zomervakantie.

Viering Heilig Avondmaal – Vrijdagavond 5 juli om 19:00 uur vieren we het Heilig Avondmaal in Spoorwiel. Deze viering is goed geschikt voor hen die (lichamelijk) moeite hebben om in de kerk aan het Avondmaal te gaan. Welkom!

Tenslotte

Aan Zijn tafel wil de Heere ons versterken en bemoedigen in de tekenen van brood en wijn, zoals ook het lied van Sela dat verwoord heeft: ‘U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. (…) U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: door de kracht van uw genade ben ik vrij!’ Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1