Kerkblad ‘Voetius’ 28 januari 2021

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 31 januari

10.00 uur ds. A. de Wit, gezinsdienst

18.30 uur ds. E. van Wijk uit Sprang

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Het verhaal van de zondagsschool en de verwerking vindt u in de nieuwsbrief.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van Kerk in Actie. Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich daar een ramp die veel grotere gevolgen kan hebben. Door verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen.

“We want food!” Dat schreeuwen kinderen naar de politie die in Zuid-Afrika de orde probeert te bewaken. Een predikant in Rwanda zegt: “We verdelen het voedsel maar we hebben niet voor genoeg voor iedereen”. De komende weken volgen we de situatie in deze landen, en ook in Indonesië, Moldavië, Colombia en het Midden-Oosten. We delen verhalen van nood, maar ook van hoop van deze stille, minder bekende ramp. Samen ondersteunen we kerken die opstaan zodat mensen niet omkomen. Help een stille coronaramp voorkomen. Geef ook!

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: ’s Morgens staan we stil bij het thema: God zorgt voor jou! We lezen in de eredienst uit het Mattheusevangelie hoofdstuk 6: 19-34. ’s Avonds heb ik geruild met collega Van Wijk. Goede en gezegende diensten gewenst!

VERANTWOORDING

College van diakenen: We ontvingen een gift van € 50 voor de diaconie. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 20 voor de diaconie. Hartelijk dank voor uw gift.

College van kerkrentmeesters: We ontvingen een gift van € 50 voor de kerk. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 20 en 1x € 50 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw giften.

VANUIT DE KERKENRAAD

Oproep Gezinsdienst! – Komende zondag is het een bijzondere dienst. Vanwege de lockdown kan het Bijbelproject op de scholen in Sprang-Capelle helaas niet doorgaan. Nu heeft de gezinsdienstencommissie een ander thema bedacht voor deze dienst: God zorgt voor jou!

Om alvast met het thema aan de slag te gaan stellen we u en jou de volgende vraag: Waar denk jij aan bij het woord: zorgen? Of: voor wie/wat zorg jij? Het zou mooi zijn als jong en oud deze vraag beantwoordt. Je kunt dit doen door een foto (selfie?) te nemen van iets of iemand waar jij voor zorgt. Stuur deze foto op naar Marieke Klaasse (marieke.klaasse@home.nl). Dan kunnen we een mooie verzameling tonen in de uitzending van volgende week.

Een andere mogelijkheid is dat je het invult op de volgende website: https://answergarden.ch/1683913. Je kunt hierbij meerdere antwoorden geven.

Alles wat ingevuld is, wordt zichtbaar in een woordwolk. Wij zijn benieuwd waar de kinderen en volwassen in de kerk allemaal voor zorgen. Laat je het ons weten?

Hartelijke groet namens de commissie gezinsdiensten

– Zang in de eredienst – Op dit moment volgt onze gemeente het advies van de protestantse kerk op om niet te zingen in de erediensten. ’s Morgens zullen de opgegeven liederen gespeeld worden op het orgel of de piano (afhankelijk van de begeleider) en de teksten getoond worden in de video uitzending zodat u thuis mee kunt zingen. ’s Avonds worden de liederen gespeeld op het orgel of de piano en worden deze uitgezonden via de kerktelefoon.

– Overige kerkelijke activiteiten – Nu de lockdown van overheidswege met 3 weken verlengd is, zullen de geplande activiteiten niet door kunnen gaan.

VANUIT DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– Focustraject – In de nieuwsbrief van vorige week vindt u informatie over het Focustraject. In de brief leest u hoe u mee kunt doen aan het Focus traject. Wilt u deze brief ook op papier ontvangen? Laat het even weten dan bezorgen wij een exemplaar. Als u uzelf op wilt geven kan dat bij één van de genoemde namen in de brief of bij Corien de Wit (coriendewit@solcon.nl of 0416-332718). Hartelijke groet namens het Focusteam.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

Vanwege de lockdown kunnen de meeste gemeenteactiviteiten niet doorgaan.

– Gebedstijd – Woensdagavond 3 februari om 19:00 uur willen we weer met elkaar bidden. Bidt u mee?

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1