Kerkblad ‘Voetius’ 28 november 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 1 december (1e advent)

10.00 uur ds. A. de Wit, gezinsdienst

18.30 uur ds. J. de Wit uit Jaarsveld

Rondom Eredienst

Kerkauto: A. Schouten, tel. Nr. 282165

Oppasdienst: Amy de Rooij, Lucas Klaasse, Caomy Spierings

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Na het gebed om de opening van het Woord mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Bij terugkomst besteden we aandacht aan de start van het adventsproject en zingen we het projectlied. Alle kinderen van groep 1 t/m 4 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie heeft als bestemming een project van Woord en Daad in Ethiopië. Armoede zegt niets over intelligentie, maar bepaalt wel de kansen die je in het leven hebt. Miftah Seid is hier een goed voorbeeld van. Afkomstig uit een arme familie kreeg hij de kans om te studeren. Nu werkt hij als arts. Helaas hebben miljoenen kinderen in Ethiopië geen toegang tot goed onderwijs. Woord en Daad werkt samen met Hope Enterprises, een organisatie met scholen verspreid over het land, aan goed onderwijs voor Ethiopische kinderen. Dit doen we op een breed aantal vlakken. Een kinderdagverblijf houdt jonge kinderen van de straat, een avondschool biedt hoop aan tienermeisjes en via het sponsorprogramma krijgen duizenden kinderen onderwijs.

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Deze zondag is het de 1e adventszondag. In deze gezinsdienst besteden we aandacht aan de start van het adventsproject ‘God belooft de Vredekoning’. ’s Avonds ontvangen we een gastvoorganger. Hartelijk welkom in beide diensten!

VERANTWOORDING

College van Diakenen: De diaconiecollecten van de afgelopen weken hebben de volgende bedragen opgebracht: 10 november voor de voedselbank Waalwijk: € 186,59; 17 november voor De Herberg: € 144,55; de uitgangscollecte op 17 november voor Mercy Ships: € 177,95. Hartelijk dank voor uw gift!

College van Kerkrentmeesters: Ouderling J. Drop ontving op bezoek 1x € 10 voor de kerk. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 25 voor de kerk en 1x € 10 en € 50 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Vacatures kerkenraad – We zijn dankbaar dat de broeders E.A.M.R. (Ernest) Jacobs en R.A.M.A. (Ron) Vos hun benoeming als resp. diaken en ouderling aanvaard hebben. Mogelijke bezwaren tegen hun bevestiging of tegen de gevolgde procedure kunt u schriftelijk kenbaar maken bij de scriba van de kerkenraad voor zaterdag 7 december 2018. We zijn dankbaar dat zij de gemeente van Christus in Besoyen willen doen en dat we met hun komst weer voltallig zijn als kerkenraad!

– Voetius digitaal – Komend kalenderjaar ontstaat de mogelijkheid om het kerkblad ‘Voetius’ digitaal te ontvangen. Voor meer informatie en aanmelding zie algemene berichten in deze Voetius of www.hervormdbesoyen.nl.

VANUIT ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– GZB dagboek – Binnenkort is het GZB-dagboek ‘Een handvol koren 2020’ weer te verkrijgen. Hieronder volgen 5 redenen om hét gezinsdagboek van 2020 te kopen:

  1. U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Maar liefst € 8,- van de prijs van € 12,50 komt ten goede aan het werk van de GZB.
  2. Het is echt een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Kent u het dagboekje nog niet
  3. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde Kerk.
  4. Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.
  5. Met een oplage van 39.000, is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland.

Wacht niet te lang. Voor u het weet is het dagboek uitverkocht. Dus bestel hem nu! Dat kan via de zendings- en evangelisatiecommissie (intekenlijst in De Rank). Naam contactpersoon: Dennis Heijkoop, emailadres: dheijkoop (@) hotmail.com

VANUIT DE JEUGDRAAD

Uitnodiging avond Family Talk – Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in hoog tempo ontwikkelt. Dat vraagt veel van hen, maar ook van hun ouders/opvoeders! Voor hen is het soms zoeken naar de juiste begeleiding van hun kind naar volwassenheid. Maar je staat er niet alleen voor en je kunt veel betekenen, zeker ook als ouders met elkaar. Op maandagavond 2 december om 19.30 zijn alle ouders van kinderen tussen 0 en 18 jaar van harte welkom in de Rank voor de avond ‘Family Talk’. Een spreker van de stichting ‘Raise Up’ komt deze interactieve avond verzorgen. Doormiddel van verschillende werkvormen gaan we aan de slag met het thema: Je wilt een warm, betrokken en open gezin met elkaar vormen, maar hoe geef je dat handen en voeten in deze drukke tijd en met kinderen met verschillende leeftijden, karakters en meningen? Allen van harte welkom!

– Kinderkerstfeest – Zondag 22 december om 17.00 uur vieren we met elkaar het kinderkerstfeest. Voor de kinderen die een muziekinstrument spelen is er mogelijkheid om een liedje te spelen. De hele gemeente is van harte welkom om het kinderkerstfeest mee te vieren.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 28 november om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Bijbelkring – De Bijbelkring komt voor de 3e keer dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 28 november om 20.00 uur in De Rank. We lezen verder in Hooglied. Dit keer Hooglied 3:6 tot en met Hooglied 5:1. Welkom!

– Gesprekskring – Voor de 20&30–ers is er op vrijdag 29 november weer gesprekskring bij Niels en Hanneke.

– Gespreksgroep De stagelopers – Zondagmiddag 1 december hebben we weer gespreksgroep. We bespreken hoofdstuk 3: Hanna, uit het boekje Here I am. Jullie zijn om half 3 welkom bij André en Nel Boer Wendelnesseweg 30 in Sprang-Capelle. Wees welkom!

– Vrouwenvereniging – Op maandag 2 december komt de vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

– Toerustingsavond Family talk – Maandagavond 2 december om 19.30 uur in De Rank. Zie boven voor meer informatie.

– Catechese – Dinsdagavond 3 december om 19:00 uur is er Kindercatechese & Follow Me in De Rank.

– Gebedstijd – Woensdagavond 4 december om 19.00 uur is er de maandelijkse gebedskring. Bidt u mee?

– MGB – Donderdagavond 5 december is er geen MusicalKids en geen Musicalgroep Besoyen.

Tenslotte

Zondag hoorden we dat de overwinning weggelegd is voor ieder die in Christus gelooft. Ín Hem ben je meer dan een overwinnaar en hoef je niet bang te zijn dat iets je zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere! Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1