Kerkblad ‘Voetius’ 29 november 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 29 november (1e advent)

10.00 uur ds. A. de Wit, gezinsdienst, doopdienst

18.30 uur ds. H.E. Veldhuijzen uit Schelluinen

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Dennis en Manuel Heijkoop, Mariska en Tim Spierings

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor stichting Edukans. Een kind dat leert, is een kind met kansen. Maar wereldwijd gaan 258 miljoen kinderen & jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs, want wat je op school leert is voor altijd! Door te zorgen voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide en gemotiveerde docenten, betrokkenheid van ouders en relevante opleidingen voor jongeren. De diaconie wil deze stichting met uw hulp steunen

Extra collecte: De Coronapandemie houdt aan en is in de laatste maanden zelfs weer verergerd. Het maximaal aantal kerkgangers is weer terug gegaan van 70 naar 30 personen. De inkomsten van de collectes blijven substantieel achter op onze begroting. Aan de andere kant stijgen de kosten door allerlei maatregelen die we hebben moeten nemen. De 10-tjes collecte van zondag 29 november willen we daarom nogmaals bestemmen om de begroting enigszins sluitend te krijgen. Wij rekenen en vertrouwen wederom op uw financiële steun.

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Zondagmorgen is het een bijzondere dienst waarin de heilige doop wordt bediend aan twee kinderen van de gemeente. In de verkondiging staan we opnieuw stil bij een thema vanuit het Focus materiaal: Verwachting. We lezen op deze 1e adventszondag de belofte over de Messias en Zijn vrederijk uit Jesaja 11. ’s Avonds ontvangen we een gastpredikant. Goede en gezegende diensten gewenst!

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconale collecte op zondag 15 november voor Gevangenenzorg Nederland heeft € 92 opgebracht. De extra diaconale deurcollecte van zondag 15 november voor de Voedselbank heeft € 127,20 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gift!

College van kerkrentmeesters: Ouderling J.J. Drop ontving op bezoek 1x € 20 voor de kerk. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 20 en 1x € 50 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Kerkdiensten – Inmiddels kunt u zich inschrijven voor de kerkdiensten van december. Het maximum aantal bezoekers voor de kerkdiensten is nog steeds 30 personen. Graag het verzoek om u in te schrijven voor de kerkdiensten. Bij teveel inschrijvingen maken we een keuze waarbij we iedereen zoveel als mogelijk is de gelegenheid te geven een kerkdienst te bezoeken. We willen u aanmoedigen om de kerkdiensten te bezoeken, ook de avonddiensten. Het biedt de gelegenheid om elkaar te ontmoeten rondom Gods Woord.

De link om u op te geven vindt u hierna (en op de website/nieuwsbrief): https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6 of telefonisch bij de scriba Corné Mandemakers 06-14173560). U kunt bij het aanmelden voor de ochtenddiensten ook aangeven of u gebruik wilt maken van kinderoppas en/of zondagsschool.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– Bijbelkring – De Bijbelkring komt voor de 3e keer dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 26 november. We denken verder na over het Focusthema: verwachting.

– MGB – Donderdagavond 26 november om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Catechese – Dinsdag 1 december is er weer catechese. Kindercatechese om 16:00 uur en Follow Me om 19.00 uur in De Rank.

– Gebedstijd – Woensdagavond 2 december om 19.00 uur is er de maandelijkse gebedskring. Bidt u mee?

– MGB – Donderdagavond 3 december om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1