Kerkblad ‘Voetius’ 29 oktober 2015

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 1 november

10:00 uur ds. A. de Wit, koffiedrinken na de dienst.

18.30 uur ds. P.L. Tolhoek uit oud-Heusden

Rondom Eredienst

Kerkauto: N. Muijen. Tel. Nr. 06-52473532.

Oppasdienst: Gini Heijkoop en Dineke Kranendonk.

Zondagsschool: Hoi! Vandaag gaan we het hebben over koning Nebukadnezar. Hij droomt over een boom. Misschien droom jij ook wel eens. Soms zijn dromen niet zo leuk. Dat is deze droom ook niet. Tot zondag!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor het werk van onze deelgenoten de familie Kasbergen. Zij zijn door de Gereformeerde Zendings Bond (GZB) uitgezonden en worden mede ondersteund door onze gemeente.

Extra deurcollecte: a.s. zondag is het de eerste zondag van de maand, dat betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte bij u aanbevolen! Alle collectes van harte bij u aanbevolen!

Bij de diensten: ’s Morgens hoop ik te preken uit Jakobus 1. Het thema is: ‘Woord en Daad’ De laatste preek over Nehemia (hoofdstuk 12, de inwijding van de muren) wil ik bewaren voor de zogenaamde eeuwigheidszondag. ’s Avonds hopen we dan de broeders en zusters te gedenken die het afgelopen jaar overleden zijn.

Woensdag 4 november

14:00 uur ds. L. Plug & ds. A. de Wit, Locatie: de kerk van Sprang.

19:30 uur ds. A. de Wit, dankstond voor gewas en arbeid

Rondom Eredienst

Kerkauto: A. Spierings. Tel. Nr. 06-53726060.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor de voedselpakkettenactie van Dorcas. Deze actie wordt samen met onze buurgemeente Sprang georganiseerd. Behalve producten om pakketten samen te stellen, zijn er ook financiële middelen nodig. De producten kunt u achterlaten in de jeugdruimte van de kerk. Zie onder voor meer informatie.

Bij de diensten: ’s Middags hebben we een gezamenlijke dienst die gericht is op de kinderen. Deze organiseren we samen met de hervormde gemeente van Sprang in de kerk van Sprang. Ds. Plug en Ds. De Wit verzorgen samen de dienst. Het thema is: ‘Vooruit, blik terug!’ naar aanleiding van de geschiedenis van Jakob (Gen. 35: 1 – 15). Dit thema is ook op de scholen aan de orde geweest. ’s Avonds wil ik stilstaan bij Psalm 30.

Zondag 8 november

10:00 uur ds. L.H. Voschezang uit Bergambacht.

18.30 uur ds. A.J. Hagedoorn uit Hellouw.

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Honcoop. Tel. Nr. 332480

Oppasdienst: Amy de Rooij en Jojanneke van Rijsbergen.

Zondagsschool: Hoi! Hou jij van een feestje? Vandaag gaat het over een feest. Tijdens dit feest verschijnt er ineens een hand op de muur die een boodschap schrijft. We gaan luisteren naar die boodschap. Tot zondag!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte, voor de diaconie heeft als bestemming Trans World Radio. Deze stichting wil de wereld bereiken met het Evangelie van Jezus Christus door middel van radio en andere media. Van harte aanbevolen!

VERANTWOORDING

College van diakenen: Op 11 oktober jl. heeft de diaconie voor de collecte van stichting Tear € 166,05 opgebracht. De collecte voor het werk in de eigen gemeente op 18 oktober € 197,07 en de derde collecte voor Open Doors € 213,85. We danken u hartelijk voor uw bijdragen.

College van kerkrentmeesters: De opbrengst van de collecten in de maand oktober bedroeg: € 839,10 voor de gewone collecten en € 165,85 voor de extra collecte op de 1e zondag van de maand. Ds. De Wit ontving tijdens bezoek 1x €10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ouderling C.S. Kamp ontving op huisbezoek 1x € 20 euro, ook voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw giften!

VANUIT DE KERKENRAAD

Voedselpakketten Dorcas – Ook dit jaar willen we op dankdag producten inzamelen ten behoeve van voedselpakketten voor Dorcas. De volgende producten zijn welkom: rijst, zonnebloemolie, suiker, macaroni, tandenborstel, tandpasta, zakje droge soep (geen eenkopssoep), theebiscuitjes, liga, limonadesiroop in blik, lange kaarsen, groenten in blik, (vruchten)thee, witte of bruine bonen in blik, jam en brinta. Doet u ook een boodschapje extra? De producten kunnen ingeleverd worden in de hal van de kerk, voordat de dankdagdienst begint. Van harte aanbevolen!

– Dagboek GZB – Zoals u al hebt kunnen zien in de hal van de Rank kunt u ook dit jaar weer het dagboek `handvol koren` bestellen. Door deze handreiking bij het lezen van de bijbel te kopen ondersteunt u ook het werk van de GZB. Elke dag biedt twee overdenkingen. Eén voor persoonlijke bezinning of lezen in gezinsverband en één speciaal voor jongeren. U kunt uw opgave opgeven op de daarvoor bestemde formulieren in de hal van ‘de Rank’. Hiernaast kunt u gebruik maken van opgave via mail of telefoon. De boekjes worden dan bij u thuis bezorgd in de maand december. Mailadres voor opgave: dennisdewijs@hotmail.com Telefoonnummer voor opgave: 0623931886 (Dennis de Wijs).

Alvast bedankt voor uw opgave namens de zendings- en evangelisatiecommissie en de GZB.

– 6-jaarlijkse stemming – De kerkenraad nodigt u uit voor de 6-jaarlijkse stemming op woensdag 4 november, na de avonddienst op dankdag. Na de kerkdienst willen we met elkaar koffie drinken en aansluitend de zesjaarlijkse stemming houden. Bij deze zesjaarlijkse stemming wordt bepaald op welke wijze in de gemeente gedurende de komende zes jaren de ouderlingen en diakenen zullen worden verkozen. Verdere informatie hierover is komende zondag beschikbaar in de hal van de kerk. U kunt deze informatie ook vinden op onze website:www.hervormdbesoyen.nl.

– Kerkvisitatie – De classis Heusden-Almkerk wordt komende periode gevisiteerd door twee leden van het college van visitatoren. Onze gemeente is op D.v. maandag 16 november aan de beurt. Er vinden gesprekken plaats tussen de visitatoren en resp. predikant, kerkenraad zonder predikant, kerkenraad met predikant. Tussendoor is er een maaltijd met afvaardigingen van verschillende verenigingen en kringen. Hierdoor kunnen de visitatoren een goed beeld krijgen van het reilen en zeilen binnen de hervormde gemeente van Besoyen.

Er is ook de mogelijkheid voor gemeenteleden om met de visitatoren te spreken. Tussen 19:00 – 19:30 uur.

Voor uitgebreide informatie en achtergrond van visitatie verwijzen we u naar de maandbrief van oktober.

– Avond geloofsopvoeding 25 november: “Geloven begint thuis” – Waarschijnlijk hebben jullie bij de geboorte van jullie kind of kinderen geen gebruiksaanwijzing meegekregen… Opvoeden is een vak apart, wat je leert door het te doen, stukje bij beetje. De christelijke opvoeding vraagt speciale aandacht. We willen ook het geloof met onze kinderen delen. Maar hoe geef je dit vorm? Misschien sta je hier als ouder alleen voor. Of heb je niet echt een voorbeeld van thuis meegekregen. Of je zou gewoon eens willen weten hoe andere ouders dit aanpakken, zodat je hierdoor ideeën op kunt doen. Op 25 november zijn ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar van harte welkom om over deze vragen na te denken en praktisch aan de slag te gaan, met het oog op Advent en Kerst. Ook de vraag wat de kerk hierin kan betekenen komt aan bod. De avond start om 20.00 (inloop vanaf 19.45) in de Rank.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Ondanks de vakantie is er op donderdagavond 29 oktober om 19:30 uur gewoon een oefenavond van de Musicalgroep Besoyen.

Gesprekskring – Vrijdagavond 30 oktober is er voor de 20&30-ers de maandelijkse gespreksgroep bij Niels en Hanneke (Het Fort 36, Waalwijk).

Catechese – Dinsdagavond 3 november is er geen catechese ivm dankdag.

Contactmiddag – Woensdagmiddag 4 november om 14:00 uur is er weer de maandelijkse contactmiddag. Van harte welkom!

Dankdagdiensten – ’s Middags om 14:00 uur in Sprang en ’s avonds om 19:30 uur in de kerk.

Gebedstijd – In verband met dankdag is er geen gebedstijd. Op die avond mogen we als gemeente God danken en voorbede doen.

– Vrouwenochtend – Donderdagmorgen 5 november is er weer een vrouwenochtend. We beginnen om 9:15 uur.

– MGB – Donderdagavond 5 november om 19:30 uur is er de oefenavond van de Musicalgroep Besoyen.

Belijdeniscatechese – Op vrijdagavond 6 november komt de belijdenisgroep weer bijeen om 20:15 uur in de pastorie.

RainBow Kids – Zaterdag 7 november is de tweede RBK middag. Op deze middag gaan we naar het concert van Elly en Rikkert in het Willem van Oranje College in Waalwijk. Elly kennen jullie allemaal al van de wiebelwagen. Het concert start om 15.00 uur. We willen om 14.40 uur verzamelen in de hal van het Willem. Ouders, broers en zussen (van 4 jaar of ouder) mogen ook meekomen. De kosten voor deze middag zijn 5 euro voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en 7 euro voor iedereen van 13 jaar en ouder. Voor meer informatie mail naar: marieke.klaasse@home.nl. Gaan jullie ook mee? Tot dan! groetjes Anne, Caroline, Gertine, Didem, Jojanneke en Marieke

Vrouwenvereniging – Maandagavond 9 november komt de vrouwenvereniging Lydia weer bij elkaar om 19:30 uur in De Rank. Welkom!

– Catechese – Op dinsdagavond 10 november om 19:00 uur is er weer Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

– MGB – Donderdagavond 12 november om 19:30 uur is er de oefenavond van de Musicalgroep Besoyen.

Tenslotte

Ontvang allen de hartelijke groeten van ons uit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1