Kerkblad ‘Voetius’ 29 oktober

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 1 november

10.00 uur ds. M. Zeeman uit Hoogblokland

18.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Irma van Pelt, Milou Roos, Frederieke Opendorp

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor een project van HOE (Hulp Oost Europa): Toekomst voor kinderen. Wij (=HOE) geloven in de kracht van het evangelie en geloven in onderwijs. Het evangelie van Jezus Christus geeft kracht voor vandaag en hoop voor de toekomst. Het verandert mensen, en dus ook kinderen. Onderwijs helpt kinderen praktisch om te werken aan een betere toekomst. Zo kunnen ze uit de cirkel van armoede breken en zichzelf voorbereiden op een ander leven dan dat waarin ze opgroeien. De combinatie is een krachtige en kan werkelijke verandering in het leven van kinderen teweegbrengen. Deze zomer geven wij aandacht aan projecten in Oost-Europa die te maken hebben met onderwijs.

HOE ondersteunt christelijke scholen en huiswerkklassen via plaatselijke christelijke gemeenten in Oost-Europa. HOE richt zich op achtergestelde groepen kinderen, zoals Roma (zigeuners). Op school of in de huiswerkklas krijgen de kinderen ook een dagelijkse lunch omdat er thuis nauwelijks te eten is. Belangrijk is dat ze leren de Heere Jezus te volgen. Daarom is het vertellen van het evangelie een vast onderdeel. En natuurlijk geven we ook aandacht aan de scholing van docenten; zij moeten de kinderen tenslotte het onderwijs geven.

Extra deurcollecte: Aanstaande zondag is het de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: ’s Morgens ontvangen we een gastvoorganger. ’s Avonds lezen we verder uit Bijbelboek Exodus. Goede en gezegende diensten gewenst!

Woensdag 4 november

14:00 uur ds. E. van Wijk & A. de Wit, online uitzending in samenwerking met de scholen

19:30 uur ds. A. de Wit, dankstond voor gewas en arbeid

Rondom Eredienst

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor een project van stichting Dorcas. Op dankdag collecteren we voor de voedselactie van Dorcas. Zie onder voor meer informatie. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Dankdagcollecte: Bij de uitgang houden we dankdagcollecte. Van harte aanbevolen om uw dankbaarheid aan de Heere in uw aanwezigheid als wel in gift tot uitdrukking te brengen. Van harte aanbevolen.

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: ’s Middags hebben we een online uitzending die gemaakt is door en voor de kinderen van de scholen in Sprang-Capelle. Het thema is: ‘Dank God in alles!’ naar aanleiding van Handelingen 27:14-44. Dit thema is ook op de scholen van Sprang-Capelle aan de orde geweest. ’s Avonds mogen we als christelijke gemeente samenkomen om stil te staan bij alles wat we van God ontvangen hebben.

Zondag 8 november

10.00 uur ds. T. Wegman uit Zeist

18.30 uur ds. L. Hoftijzer uit Rijswijk (NB)

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Natasja vd Galiën, Carin van de Broek, Finette Pleijter

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor Stichting Mercy Ships. Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. Elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen we die droom in vervulling. Op dit moment is er één groot ziekenhuisschip in de vaart: de Africa Mercy. Het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen. Steunt u dit werk ook? Alle collecten van harte aanbevolen!

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Deze zondag ontvangen we twee gastvoorgangers. Goede diensten met elkaar gewenst.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Kerkdiensten – U kunt zich weer inschrijven voor de kerkdiensten van de komende weken. Ook voor de dienst op dankdag 4 november. Wees niet te terughoudend om u in te schrijven voor de kerkdiensten. Bij teveel inschrijvingen maken we een keuze waarbij we iedereen zoveel als mogelijk is de gelegenheid te geven een kerkdienst te bezoeken.

De link om u op te geven vindt u hierna (en op de website/nieuwsbrief): https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6 of telefonisch bij de scriba Corné Mandemakers 06-14173560). U kunt bij het aanmelden voor de ochtenddiensten ook aangeven of u gebruik wilt maken van kinderoppas en/of zondagsschool.

VANUIT DE DIACONIE

– Dorcas Voedselactie – De Dorcas Voedselactie gaat door! Het coronavirus maakt alles anders, ook voor Dorcas. Het is moeilijk om de allerarmsten te bereiken. Maar… opgeven doet Dorcas niet. Ook niet als het bijna onmogelijk wordt.

De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Ze leven in de kou en weten niet of ze morgen nog te eten hebben. Dorcas wilde dit jaar voor de 25ste keer voedselpakketten voor hen inzamelen bij supermarkten, in kerken en op scholen. Maar helaas loopt het plan anders. Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt toe. Daarom pakt de organisatie de actie nu anders aan. Veiligheid en gezondheid gaan altijd voor.

De producten die Dorcas normaalgesproken in Nederland inzamelt, koopt ze nu zelf in de landen. Voor 15 euro lukt het om een voedzaam pakket samen te stellen; inclusief handzeep. Omdat de organisatie de pakketten niet hoeft te vervoeren, zijn ze sneller bij de allerarmsten. U kunt hieraan bijdragen door uw gift te geven aan de diaconiecollecte op dankdag. Ga voor meer informatie naar www.dorcasvoedselactie.nl.

VANUIT DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– Kledinginzamelingsactie – D.v. zaterdag 7 november van 10.00 uur tot 14.00 uur organiseert de zendingscommissie van Sprang de jaarlijkse kledinginzameling t.b.v. hulpverleningsorganisatie GAiN. Kleding, schoenen, tassen, riemen, fleecedekens, beddengoed, dekbedden en kussens kunnen ingeleverd worden. Knuffels, gordijnen, vitrages en kleedjes kunnen niet worden ingeleverd. Het is belangrijk dat het textiel schoon en in goede staat is, zodat het een tweede leven kan krijgen. Inleveradres op 7 november: Van der Duinstraat 61 in Sprang-Capelle. Kleding dient in dichtgebonden plastic zakken aangeboden te worden.

– GZB dagboek 2021 – Binnenkort is het GZB-dagboek ‘Een handvol koren 2021’ weer te verkrijgen. U kunt deze via de intekenlijst in de hal van de Rank bestellen. De kosten voor het boekje bedragen dit jaar € 12,50 waarvan € 8 direct naar zendingswerk gedoneerd wordt. De boekjes worden uiterlijk begin december besteld waardoor u uw exemplaar voor 1 januari kunt ontvangen. Voor vragen, meer informatie of bestelling kunt u contact op nemen met Stefan van Beek (vanbeeks1@hotmail.com Tel. 0640390422)

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 29 oktober om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Bijbelkring – Donderdag 29 oktober om 20:00 uur in De Rank. We spreken met elkaar door over het thema van de Focusdienst: verlegenheid.

– Vrouwenvereniging – Op maandag 2 november komt de vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

– Kerkenraadsvergadering – De kerkenraad vergadert op maandag 2 november.

– Catechese – Dinsdagavond 3 november is er geen catechese i.v.m. dankdag.

Dankdagdiensten – Woensdagmiddag 3 november om 14:00 uur is de online kerkdienst in samenwerking met de scholen en ’s avonds om 19:30 uur in de kerk.

Gebedstijd – In verband met dankdag is er geen gebedstijd.

– MGB – Donderdagavond 5 november om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Catechese – Dinsdag 10 november is er weer catechese. Kindercatechese om 16:00 uur en Follow Me om 19.00 uur in De Rank.

Consistorievergadering – Dinsdagavond 10 november om 19:30 uur vergadert het consistorie in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 12 november om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tienerclub TOV – Vrijdag 13 november is er weer tienerclub TOV.

– Oud-papier – Zaterdag 14 november hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Johan Mijdam & dhr. Pieter Mijdam en wagen 2: dhr. Cees Vroegrijk & dhr. Henk Hoefnagel. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1