Kerkblad ‘Voetius’ 3 december 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 6 december (2e advent)

10.00 uur ds. G.J. Wolters uit Almkerk

18.30 uur ds. A. de Wit, Voorbereiding Heilig Avondmaal

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Irma van Pelt, Gini Heijkoop, Jelte Opendorp

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor een project van stichting Open Doors. Ook dat nog! Christenen die vervolgd worden, krijgen het nog zwaarder door de coronacrisis. Duizenden christenen in Azië en Afrika zijn hun werk kwijtgeraakt door de lockdown. Om hun geloof worden ze soms uitgesloten van hulp. Of zelfs overgeslagen. In Nigeria bijvoorbeeld moet de jonge weduwe Rose haar kinderen vaak zonder eten naar bed sturen. Haar man is vermoord door een extremistische Fulani-herders, maar de overheid schiet haar niet te hulp. Zo maakt het coronavirus het leven voor haar en andere christenen dubbel zo zwaar. Open Doors staat op de bres voor deze mensen. Alleen al in Azië boden we noodhulp aan ruim 190.000 mensen. Maar het coronavirus is nog lang niet de kop ingedrukt. Daarom blijft jouw hulp hard nodig. Helpen doe je al door te bidden. Of te doneren voor onze noodhulp aan vervolgde christenen. Met een voedselpakket helpen we gezinnen een maand lang vooruit met maaltijden. Daarnaast delen we winterpakketten uit met dekens, kleding en brandstof zodat gezinnen hun huizen warm kunnen houden. Op die manier blijven we ook de komende tijd naast hen staan.

Help je mee?

Extra deurcollecte: Aanstaande zondag is het de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Zondagmorgen ontvangen we een gastvoorganger. ’s Avonds hoop ik zelf voor te gaan en bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 13 december. We lezen op deze 2e adventszondag verder in het Bijbelboek Jesaja. Goede en gezegende diensten gewenst!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 50 voor de instandhouding van de predikantsplaats en 2x € 10 voor de tientjescollecte. Hartelijk dank voor uw gift.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Kerkdiensten – U kunt zich inschrijven voor de kerkdiensten van december. Het maximum aantal bezoekers voor de kerkdiensten is nog steeds 30 personen. Graag het verzoek om u in te schrijven voor de kerkdiensten. Bij teveel inschrijvingen maken we een keuze waarbij we iedereen zoveel als mogelijk is de gelegenheid te geven een kerkdienst te bezoeken. We willen u aanmoedigen om de kerkdiensten te bezoeken, ook de avonddiensten. Het biedt de gelegenheid om elkaar te ontmoeten rondom Gods Woord.

De link om u op te geven vindt u hierna (en op de website/nieuwsbrief): https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6 of telefonisch bij de scriba Corné Mandemakers 06-14173560). U kunt bij het aanmelden voor de ochtenddiensten ook aangeven of u gebruik wilt maken van kinderoppas en/of zondagsschool.

Viering Heilig Avondmaal – Volgende week zondag 13 december vieren we het Heilig Avondmaal in de kerk. Dit doen we zowel in de morgendienst als in de avonddienst. Gemeenteleden die niet in de kerk aanwezig zijn, kunnen het Avondmaal online meevieren. In dat geval zorgt u ervoor dat brood en wijn gereed staan.

Als u moeite heeft om het Avondmaal thuis te vieren moedigen we u aan om u in te schrijven voor de kerkdienst.

We kunnen het avondmaal niet aan de avondmaalstafel vieren, omdat er te weinig ruimte is om voldoende afstand te houden. Aan de avondmaalstafel nemen de dienstdoende diakenen en ouderlingen plaats. Als de avondmaalstafel in gereedheid wordt gebracht, krijgen de gemeenteleden in de kerk een stukje brood en een klein glaasje wijn aangereikt door de dienstdoende diakenen.

Als iedereen die het Avondmaal mee wil vieren voorzien is van brood en wijn (thuis én in de kerk) vieren we in één gezamenlijk moment het Heilig Avondmaal. Tijdens de viering zal aangegeven worden hoe het precies zal gaan. We hopen en bidden dat we een goede en gezegende viering met elkaar zullen hebben.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 3 december om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Catechese – Dinsdag 8 december is er weer catechese. Kindercatechese om 16:00 uur en Follow Me om 19.00 uur in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 10 december om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tienerclub TOV – Vrijdagavond 11 december is er weer tienerclub TOV. Komen jullie weer allemaal?

– Oud-papier – Zaterdag 12 december hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Ad Nerings/Ben Medford & dhr. John van Tilborgh en wagen 2: dhr. Piet de Laat & dhr. Corné Mandemakers. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1