Kerkblad ‘Voetius’ 3 oktober 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 6 oktober

10.00 uur ds. A. de Wit, Viering Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. A. de Wit, Dankzegging Heilig Avondmaal

Rondom Eredienst

Kerkauto: L. van Pelt, tel. 277189

Oppasdienst: Miyuki Pleijter, Jelte Opendorp, Fabiënne Pleijter

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Na het gebed om de opening van het Woord wordt er met hen een kinderlied gezongen. Het kinderlied is vandaag: God kent jou vanaf het begin (OTH 402). Na het zingen van dit kinderlied mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 4 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor het diaconale werk in de eigen gemeente. Met uw bijdrage kunnen we tegemoetkomen aan de hulpaanvragen die binnenkomen. Daarom vragen wij uw aandacht en bijdrage hiervoor. Beide collecten van harte aanbevolen.

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Komende zondag staat de tafel gereed waaraan we de verzoening met de Heere mogen vieren. Het lied van Sela verwoord het zo mooi: ‘U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. (…) U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: door de kracht van uw genade ben ik vrij!’ Deze zondag is het de zogenaamde Israëlzondag. Een zondag waarop we stilstaan bij de verbondenheid die de kerk heeft met het Joodse volk. We lezen in beide diensten uit Deuteronomium 30. Goede en gezegende diensten gewenst!

VERANTWOORDING

 

College van Diakenen: De diaconiecollecte op 15 september voor Edukans (alfabetisering Mali) heeft € 172,75 opgebracht. De uitgangscollecte op 15 september voor GZB Nepal heeft € 194,00 opgebracht. De collecte op 22 september voor Het Scharlaken Koord heeft € 198,40 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gift!

College van Kerkrentmeesters: Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 3 oktober om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Vrouwenvereniging – Op maandag 7 oktober komt de vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

– Catechese – Dinsdagavond 8 oktober om 19:00 uur is er Kindercatechese & Follow Me in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 10 oktober om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Viering Heilig Avondmaal – Vrijdagavond 11 oktober om 19:00 uur vieren we het Heilig Avondmaal in Spoorwiel. Wees welkom!

– Tienerclub TOV – Op vrijdag 11 oktober starten we het nieuwe seizoen van de tienerclub TOV.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1