Kerkblad ‘Voetius’ 3 september 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 6 september

10.00 uur ds. A. de Wit, Viering Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. A. de Wit, Dankzegging Heilig Avondmaal

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Matthea Klaasse, Mariska Spierings, Samuel Klaasse, Tim Spierings

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van Kerk in Actie: kerken geven kinderen een toekomst.

In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.

De kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Ze hebben de handen ineengeslagen en willen de kinderen een betere toekomst geven. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in de kerken. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Op dit moment zijn er 45 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 1.400 kinderen opgevangen worden. Steunt u dit werk ook?

Op de zondagen dat we het avondmaal vieren collecteren we voor dit mooie diaconale doel!

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra collecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de dienst: Vandaag vieren we als christelijke gemeente het Heilig Avondmaal. Zie onder voor meer informatie over de wijze van vieren. In de dienst lezen we verder in het Bijbelboek Exodus. Een goede en gezegende dienst en viering gewenst!

VERANTWOORDING

College van diakenen: Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 20 voor de diaconiecollecten. De collecte tijdens de huwelijksdienst van Nienke en Lennart Mesch (20 augustus) heeft € 200 opgebracht voor het Bijbelhuis in Antwerpen. De extra collecte voor noodhulp Libanon op zondag 23 augustus heeft €430 opgebracht. De diaconie heeft dit bedrag verdubbeld en € 860 overgemaakt. Hartelijk dank voor uw gift.

College van kerkrentmeesters: Bezoekbroeder J.J. Mandemakers ontving op bezoek 1x € 20 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats en 1x € 30 voor de collecten van CvK. Hartelijk dank voor uw gift.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Kerkdiensten september – We willen als kerkenraad zoveel mogelijk gemeenteleden de gelegenheid geven om naar de kerk te gaan. Om toch zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om in ieder geval één keer per zondag naar de kerk te gaan, starten we komende zondag weer met avonddiensten. We willen u aanmoedigen om hier gebruik van te maken. Binnen de richtlijnen van het RIVM is het ook mogelijk om te zingen (in beperkte mate). Dit willen we in de avonddiensten gaan doen. In de morgendiensten blijven we gebruik maken van de zanggroep. De kerkenraad zal dit na een aantal weken evalueren.

Het blijft nodig dat u zich opgeeft voor de kerkdiensten. Bij het opgeven voor de kerkdiensten kunt u aangeven of u de ochtend- of avonddienst wenst te bezoeken. Hiervoor kunt u het opgave formulier gebruiken (https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6) of telefonisch bij de scriba Corné Mandemakers (06-14173560). U kunt bij het aanmelden voor de ochtenddiensten ook aangeven of u gebruik wilt maken van kinderoppas en/of zondagsschool.

Viering Heilig Avondmaal – Komende zondag 6 september vieren we het Heilig Avondmaal in de kerk. Gemeenteleden die niet in de kerk aanwezig zijn, kunnen het Avondmaal online meevieren. In dat geval zorgt u ervoor dat brood en wijn gereed staan.

Als u moeite heeft om het Avondmaal thuis te vieren moedigen we u aan om u in te schrijven voor de kerkdienst. Bij meer dan voldoende animo om het Heilig Avondmaal in de kerk te vieren, kunnen we de viering van het Heilig Avondmaal in de avonddienst voortzetten.

We kunnen het avondmaal niet, zoals gebruikelijk was, aan de avondmaalstafel vieren, omdat er te weinig ruimte is om voldoende afstand te houden. Aan de avondmaalstafel nemen de dienstdoende diakenen en ouderlingen plaats. Als de avondmaalstafel in gereedheid wordt gebracht, krijgen de gemeenteleden in de kerk een stukje brood en een klein glaasje wijn aangereikt door de dienstdoende diakenen.

Als iedereen die het Avondmaal mee wil vieren voorzien is van brood en wijn (thuis én in de kerk) vieren we in één gezamenlijk moment het Heilig Avondmaal. Tijdens de viering zal aangegeven worden hoe het precies zal gaan. We hopen en bidden dat we een goede en gezegende viering met elkaar zullen hebben.

– Gemeenteweekend & Startzondag – Oorspronkelijk was het gemeenteweekend gepland op 19 en 20 september, waarbij we op zondag een start maken met het winterwerk (de zogenaamde startzondag). Vanwege de beperkingen rondom het coronavirus kan het weekend, zoals we dat voorheen vorm gaven, niet doorgaan.

Toch willen we een gezamenlijk moment met elkaar hebben rondom de start van het winterwerk. Dit willen we doen door op zondag 20 september op verschillende plaatsen samen te komen (met inachtneming van de regelgeving vanuit het RIVM). Op deze manier kunnen we zoveel als mogelijk samen bezig zijn rondom het thema: ‘Goed om te horen’.

Dus heeft u in huis of in de tuin voldoende ruimte om andere gemeenteleden te ontvangen en wilt u dat? Dan kunt u uw huis of tuin beschikbaar stellen om met elkaar de kerkdienst te volgen en/of na afloop met elkaar koffie te drinken en daarbij ook het thema te bespreken door een spel of enkele vragen. Als we verschillende locaties hebben, kunnen we vervolgens de overige gemeenteleden die deel willen nemen verdelen over die locaties. U kunt het formulier invullen en afgeven of opsturen naar Tine Mandemakers (tine.mandemakers@gmail.com of AB van Lieshoutlaan 61 Waalwijk). De link naar het opgaveformulier vindt u komende vrijdag in de nieuwsbrief.

VANUIT DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– Aankondiging gemeenteavond – De volgende stap om tot een goed besluit te komen over het meedoen aan het Focustraject is een gemeenteavond. Een ingevulde vragenlijst zegt niet alles. Het is goed om met elkaar in gesprek te gaan over de uitkomsten van de enquête. Daarom heeft de kerkenraad besloten om op D.v. woensdagavond 23 september een gemeenteavond te houden. Op die avond worden de uitkomsten van de enquête gedeeld en kunnen we hier verder over in gesprek gaan. Reserveert u deze datum alvast in uw agenda? 23 september om 19:30 uur in de kerk (i.v.m. coronaregels).

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 3 september om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– MGB – Donderdagavond 10 september om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Oud-papier – Zaterdag 12 september hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Jan Drop jr. & dhr. Niels Muijen en wagen 2: Ron Vos & Ulemu Phiri. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, Ds. A. de Wit

UA-61862711-1