Kerkblad ‘Voetius’ 30 april 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD 

Zondag 3 mei april

10.00 uur ds. A. de Wit, kerkdienst via kerktelefoon

Rondom Eredienst

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie heeft als bestemming een project van stichting Edukans: ‘Onderwijs voor Eritrese vluchtelingen in Ethiopië.’ Het regime dat in Eritrea aan de macht is schendt mensenrechten, discrimineert en dwingt burgers het leger in te gaan. Daarom vluchten veel Eritreeërs naar Ethiopië. Veel van hen wonen onder slechte omstandigheden in vluchtelingenkampen. Hun kinderen hebben hier geen kans op een goede toekomst. Edukans zorgt ervoor dat Eritrese vluchtelingenkinderen weer naar school kunnen om aan hun toekomst te werken in een veilige leeromgeving. Van harte aanbevolen!

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte die normaal gehouden wordt, bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Aangezien we als gemeente niet bij elkaar zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie) of uw bijdrage apart leggen om deze tijdens de eerstvolgende kerkdienst in de collectezak te doen.

Bij de diensten: Komende zondag wil ik een begin maken met het lezen uit de Filippenzenbrief. We lezen Filippenzen 1: 1-11. Het thema is: vreugde in de kerk! Een goede en gezegende dienst gewenst!

VANUIT DE KERKENRAAD

kerktelefoonuitzending – De overheid heeft op 21 april bekend gemaakt dat de maatregelen rondom het niet samen mogen komen van groepen verlengd worden. Dit heeft tot gevolg dat we elkaar in de gemeente nog steeds niet kunnen ontmoeten tijdens de contactmiddag bijvoorbeeld. Gelukkig hoor ik dat er onderling veel contact is. Daar ben ik dankbaar voor. Om het onderlinge contact en medeleven met elkaar te bevorderen wil ik op woensdag 6 mei weer een kerktelefoonuitzending te verzorgen (net zoals de passiestonde op 8 april). Daarvoor heb ik uw medewerking nodig. Graag hoor ik vooraf van u welke liederen u wilt laten horen via de uitzending van de kerktelefoon. U kunt deze aan mij doorgeven (adewit@solcon.nl of 332718). U mag ook gerust een groet, bedankje of een wens (bijv. naar aanleiding van verjaardag, kaartjes o.i.d.) doorgeven, zodat ik deze kan delen tijdens de kerktelefoonuitzending. Uiteraard kunt u ook uw voorbede doorgeven. De uitzending begint om 19:00 uur. Graag hoor ik uw reactie!

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– Kerktelefoonuitzending – Woensdag 6 mei verzorgt Ds. De Wit een uitzending van de kerktelefoon. Aanvang 19:00 uur. Zie boven voor meer informatie.

– Oud-papier – Zaterdag 9 mei hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. André Boer & dhr. Niels Muijen en wagen 2: Dennis de Wijs & Ulemu Phiri. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

De gemeente Waalwijk wil het ophalen van oud-papier door laten gaan en adviseert de lopers om te zorgen voor handschoenen als bescherming voor zover dit niet al werd gebruikt.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1