Kerkblad ‘Voetius’ 30 januari 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 2 februari

10.00 uur dr. J. van Eck uit Lexmond

18.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van den Broek, Tel.nr. 341474

Oppasdienst: Mariska Spierings, Miranda van Vuuren, Tim Spierings

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Na het gebed om de opening van het Woord wordt er met hen een kinderlied gezongen. Het kinderlied is vandaag: Machtig God, sterke rots (OTH 276). Na het zingen van dit kinderlied mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 4 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van Woord en Daad: Een eerlijke prijs voor eerlijke mais.

Mais en bonen staan vrijwel dagelijks op het menu bij veel mensen in Burkina Faso. Vooral in tijden van droogte ontstaan er geregeld tekorten op de markt. De afgelopen jaren is er al veel geïnvesteerd in de teelt van mais en bonen, maar niet alle boeren profiteren hiervan mee. De oogsten en de prijs van de producten schommelt sterk, waardoor de boeren in grote onzekerheid leven over hun inkomsten. Woord en Daad wil deze boeren ondersteunen, zodat ze een stabieler inkomen hebben en meer zekerheid over de oogst.

Boeren staan niet op zichzelf, ze vormen het begin van een keten die eindigt bij de consument die de mais en bonen eet. Om echt verandering te zien bij de boeren, moet ook naar de andere schakels in de keten gekeken worden. Daarom werkt Woord en Daad samen met coöperaties en een lokale fabriek die mais verwerkt. Op die manier bouwen we aan een duurzame verandering in de maisketen die ook blijft bestaan als het project wordt afgerond. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Zondagmorgen ontvangen we een gastvoorganger. ’s Avonds hoop ik zelf voor te gaan. In de dienst lezen we verder in het Johannesevangelie. Hartelijk welkom in beide diensten!

VERANTWOORDING

College van Diakenen: De diaconiecollecten van de laatste weken hebben de volgende bedragen opgebracht: zondag 12 januari voor Stichting HOE: € 242,60; 19 januari voor Kerk in Actie (kerken geven kinderen een toekomst): € 166,45; 19 januari (uitgangscollecte) voor onze Zuster gemeente Tôn: € 207,40. Hartelijk dank voor uw gaven.

College van Kerkrentmeesters: Wijkcontactpersoon mevr. C.M. Tiemersma-Verhoog ontving 1x € 10 voor de kerk. Wijkcontactpersoon mevr. G.W. Timmermans-Timmermans ontving 1x € 10 voor de kerk Tijdens de collecte ontvingen we 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 50 voor de kerk en 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE DIACONIE

– Interkerkelijke vakantieweek te Doorn – Vanuit de Interkerkelijke stichting “Vakantieweek lichamelijk gehandicapten” in het land van Heusden en Altena en de Langstraat wordt de mogelijkheid geboden u aan te melden voor de vakantieweek die zal worden gehouden in het “Nieuwe Hydepark” te Doorn.

De week wordt komend voorjaar georganiseerd van 9 t/m 16 Mei 2020 en is ook bedoeld voor jongere gehandicapten. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen kunt u zich uiterlijk tot en met 17 februari 2020 aanmelden bij de Diaconie, Corné Mandemakers. Telefonisch via 06-14173560 of per e-mail: Corne.Mandemakers@home.nl

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 30 januari om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Bijbelkring – Donderdag 30 januari om 20:00 uur komt de Bijbelkring weer bij elkaar in De Rank.

Kerkenraadsvergadering – Maandag 3 februari vergadert de kerkenraad om 19:30 uur in De Rank.

– Catechese – Dinsdagavond 4 februari is er om 19:00 uur Kindercatechese & Follow Me in De Rank.

Contactmiddag – Woensdagmiddag 5 februari om 14:00 uur is er de maandelijkse contactmiddag. Ds. De Wit verzorgt de meditatie en na de pauze is er een presentatie van Woord en Daad. Van harte welkom in De Rank om 14:00 uur.

Alpha Cursus – Woensdagavond 5 februari om 18:30 uur is de Alpha cursus in De Rank.

– Gebedstijd – Woensdagavond 5 februari om 19:00 uur willen we weer met elkaar bidden in De Rank. Bidt u mee?

– MGB – Donderdagavond 6 februari van 18:30 uur tot 19:40 uur is er een open avond van de MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+). Vind je het leuk om een keer de sfeer te proeven? Kom dan naar deze avond en maak kennis met de MusicalKids. Aansluitend oefent de Musicalgroep Besoyen.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1