Kerkblad ‘Voetius’ 31 oktober 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 3 november

10.00 uur ds. M.C. Stehouwer uit Wijngaarden

18.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Kerkauto: J.H. van den Broek, tel. Nr. 341474

Oppasdienst: Caroline Phiri, Miranda van Vuuren, Jelte Opendorp

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Na het gebed om de opening van het Woord wordt er met hen een kinderlied gezongen. Het kinderlied is vandaag: Lees je Bijbel, bid elke dag (OTH 440). Na het zingen van dit kinderlied mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 4 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor de Pioniersplek op de Juliana van Stolbergschool (Waalwijk). Missionair zijn kan op allerlei manieren. Het starten van een pioniersplek is één manier. De synode van de Protestantse Kerk besloot in 2012 om ruimte te geven aan nieuwe vormen van kerkzijn. In de praktijk zijn nu ruim honderd initiatieven ontstaan. Op de Juliana van Stolbergschool is ook een pioniersplek opgestart waarin het doel is om ouders van leerlingen kennis te laten maken met de Bijbel doordat de kinderen thuis de bijbel verhalen vertellen die op school verteld worden.

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Woensdag 6 november

14:00 uur ds. E. van Wijk & A. de Wit, Locatie: de kerk van Sprang.

19:30 uur ds. A. de Wit, dankstond voor gewas en arbeid

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van Tilborgh, Tel. Nr. 06-29067029

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor een project van stichting Hulp Oost-Europa (HOE). Alleen nog een half brood in huis hebben en niet weten of er morgen meer te eten is. In Nederland kunnen we ons dat bijna niet voorstellen, maar voor een groot aantal mensen in Oekraïne, Roemenië, Servië, Slowakije en Hongarije is dit de harde realiteit. Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) helpt arme mensen de winter door te komen. Dit wordt gedaan via plaatselijke christelijke gemeenten. Er wordt voorzien in wat nodig is (voedselpakketten, kachelhout, medicijnen). We vragen u het werk en de hulpverlening, financieel en in gebed te ondersteunen.

Dankdagcollecte: Bij de uitgang houden we dankdagcollecte. Van harte aanbevolen om uw dankbaarheid aan de Heere in uw aanwezigheid als wel in gift tot uitdrukking te brengen. Van harte aanbevolen.

Bij de diensten: ’s Middags hebben we een gezamenlijke dienst die gericht is op de kinderen. Deze organiseren we samen met de hervormde gemeente van Sprang in de kerk van Sprang. Het thema is: ‘Goed bericht’ naar aanleiding van 2 Koningen 7. Dit thema is ook op de scholen van Sprang-Capelle aan de orde geweest. ’s Avonds mogen we als christelijke gemeente samenkomen om stil te staan bij alles wat we van God ontvangen hebben.

Zondag 10 november

10.00 uur ds. W. Markus uit Bergschenhoek

18.30 uur ds. L.W. de Haan uit Genderen

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. Drop, tel. Nr. 277385

Oppasdienst: Hanneke Muijen, Milou Roos, Tim Spierings

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Na het gebed om de opening van het Woord wordt er met hen een kinderlied gezongen. Het kinderlied is vandaag: Bewaar je oog (OTH 391). Na het zingen van dit kinderlied mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 5 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor de voedselbank Waalwijk. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. De Stichting Voedselbank Waalwijk ‘De Rijglaars’ heeft tot doel mensen in de Gemeente Waalwijk (Sprang-Capelle/Waalwijk/Waspik) met financiële problemen, die leven in armoede, te voorzien van een voedselpakket. Daarnaast helpen we de sociale contacten van onze cliënten te verbeteren en voedselverspilling tegen te gaan. Afgelopen oktober heeft Stichting Voedselbank Waalwijk ‘De Rijglaars’ hun 10-jarig jubileum gevierd! De voedselbank is en blijft nodig. Steunt u ook?

Bij de diensten: Deze zondag ontvangen we twee gastvoorgangers. Goede diensten met elkaar gewenst.

VERANTWOORDING

College van Diakenen: De diaconale collecte van zondag 13 oktober voor Stichting Schuilplaats heeft € 178,15 opgebracht. De diaconale collecte van zondag 20 oktober voor Kerk in actie heeft € 166,75. De extra diaconale collecte op zondag 20 oktober voor Stichting ZOA (Liberia) heeft € 206,90 opgebracht.

College van Kerkrentmeesters: Wijkcontactpersoon Dhr. M.J. Hulsenboom ontving 1x € 25 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 5 en 1x € 50 voor de instandhouding van de predikantsplaats en 1x € 10 voor de tientjescollecte (restauratie kerkmuur). Hartelijk dank voor uw gift.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Wijkindeling – Op de gemeenteavond van 27 maart 2019 heeft de kerkenraad het voornemen aangekondigd om het aantal pastorale wijken terug te brengen tot 4 wijken (dit waren er 6). We hebben geprobeerd om voor de gemeenteleden zo weinig mogelijk te wijzigen, zodat u uw eigen contactpersonen behoudt (ouderling, diaken en wijkcontactpersoon). In sommige gevallen zal dit wel wijzigen. In het nieuwe jaarboekje en op de website kunt u de nieuwe indeling bekijken. De ouderlingen zullen met behulp van de bezoekbroeders en –zusters het bezoekwerk verzorgen. Heeft u behoefte aan bezoek? Laat het dan vooral weten aan uw wijkouderling. Mocht u nog vragen hebben, laat het ons weten (ouderling J. Drop of Ds. A. de Wit).

– Jaarboekje – In het rek in de hal van De Rank is de jaargids van onze gemeente beschikbaar. In deze gids vindt u vooral praktische informatie over de gemeente. Neemt u een exemplaar mee?

VANUIT DE DIACONIE

Voedselpakketten Dorcas – Op de tafel in de hal van De Rank ligt het boodschappenlijstje voor de Dorcas voedselactie. U vindt deze ook op de website. De diaconie roept u op deze actie te steunen. Het is niet verplicht alle producten van het voedsellijstje te kopen. Alle bijdragen, klein of groot, zijn van harte welkom. Als u een (geheel of gedeeltelijk) boodschappenpakket heeft samengesteld kunt u dat voorafgaand aan de dankdagdienst op 6 November tussen 19.00 en 19.30 afgeven in de Rank. Of als u zelf een boodschappenpakket heeft samengesteld kunt u dat zaterdag 9 november, tussen 10.00 en 13.00 uur afleveren in het Jeugdcentrum, Kerkstraat 28, Sprang-Capelle. Daarnaast doet Jumbo Sprang-Capelle mee aan de actie. Het voedselpakket (€ 20,-) kan bij de kassa worden afgerekend. De doos wordt door Jumbo bij de diaconie afgeleverd. U hoeft dan niet zelf het pakket naar het Jeugdcentrum te brengen. Van harte aanbevolen!

VANUIT DE JEUGDRAAD

Uitnodiging avond Family Talk – Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in hoog tempo ontwikkelt. Dat vraagt veel van hen, maar ook van hun ouders/opvoeders! Voor hen is het soms zoeken naar de juiste begeleiding van hun kind naar volwassenheid. Maar je staat er niet alleen voor en je kunt veel betekenen, zeker ook als ouders met elkaar. Op maandagavond 2 december om 19.30 zijn alle ouders van kinderen tussen 0 en 18 jaar van harte welkom in de Rank voor de avond ‘Family Talk’. Een spreker van de stichting ‘Raise Up’ komt deze interactieve avond verzorgen. Doormiddel van verschillende werkvormen gaan we aan de slag met het thema: Je wilt een warm, betrokken en open gezin met elkaar vormen, maar hoe geef je dat handen en voeten in deze drukke tijd en met kinderen met verschillende leeftijden, karakters en meningen? Allen van harte welkom!

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 31 oktober om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Vrouwenvereniging – Op maandag 4 november komt de vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

– Kerkenraadsvergadering – De kerkenraad vergadert op maandag 4 november om 19:30 uur in De Rank.

– Catechese – Dinsdagavond 5 november is er geen catechese i.v.m. dankdag.

Dankdagdiensten – Woensdagmiddag 6 november om 14:00 uur in Sprang en ’s avonds om 19:30 uur in de kerk.

Gebedstijd – In verband met dankdag is er geen gebedstijd.

– MGB – Donderdagavond 7 november om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Oud-papier – Zaterdag 9 november hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Johan Mijdam & dhr. Pieter Mijdam en wagen 2: dhr. Cees Vroegrijk & dhr. Henk Hoefnagel. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Catechese – Dinsdagavond 12 november om 19:00 uur is er Kindercatechese & Follow Me in De Rank.

Contactmiddag – Woensdagmiddag 13 november is er weer een contactmiddag. De aanvang is om 14:00 uur en we sluiten af om 16:00 uur. Voor eventueel vervoer kunt u contact opnemen met Alie v.d. Hoven (tel: 0416-333681).

– MGB – Donderdagavond 14 november om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tienerclub TOV – Vrijdag 15 november is er weer tienerclub TOV.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1