Kerkblad ‘Voetius’ 4 februari 2021

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 7 februari

10.00 uur ds. M.H. Vastenhout uit Eethen

18.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Het verhaal van de zondagsschool en de verwerking vindt u in de nieuwsbrief.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg. Wat heeft De Herberg te bieden?

Een gastvrij huis in een prachtige omgeving, een geopende bijbel, professionele begeleiding en liefdevolle aandacht. We hebben verschillende mogelijkheden die bij jou aansluiten. Je kunt kiezen uit een herstelprogramma, retraite of kom-op-adem… De diaconie wil graag het werk van de Herberg steunen.

Helpt u mee met een gift en gebed?

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: ’s Morgens ontvangen we een gastvoorgangers. ’s Avonds hoop ik zelf voor te gaan. In de dienst lezen we verder uit het Mattheus evangelie. Goede en gezegende diensten gewenst!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Ds. De Wit ontving 1x € 50 voor kerk en eredienst en 1x € 50 voor de instandhouding van de predikantsplaats. De collecte voor het CvK in de maand januari hebben € 794 opgebracht. (Ter vergelijking: vorig jaar was dit € 1.257,45). Via bankoverschrijving ontvangen we voor het verjaardagsfonds € 5; 1x € 100 als bijdrage eigen gemeente; 1x € 100 voor kosten van de kerk. Hartelijk dank voor uw giften.

VANUIT DE KERKENRAAD

Lockdown – Op dit moment is nog niet bekend welke maatregelen er door de regering bekend gemaakt gaan worden. Mochten er vanuit de regering maatregelen genomen worden die een beperking of een verruiming betekenen voor het kerkelijk leven dan houden we u op de hoogte via de nieuwsbrief.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– Oud-papier – Zaterdag 13 februari hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Johan Mijdam & dhr. Pieter Mijdam en wagen 2: dhr. Ron Vos & dhr. Rijk Jan Pleijter. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1