Kerkblad ‘Voetius’ 4 juli 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 7 juli

10.00 uur ds. A. de Wit, Gezinsdienst

18.30 uur ds. E. van Wijk uit Sprang

Rondom Eredienst

Kerkauto: L. van Pelt, Tel. 0416-277189

Oppasdienst: Jessie Nasarany, Hanneke Muijen, Milou Roos

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Vandaag zingen we geen kinderlied, omdat we aandacht geven aan de kinderen die overstappen naar de kindercatechese.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor stichting Schuilplaats. Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt de belangrijkste drijfveer om zich in te zetten voor de mensen die hulp vragen. Ze zetten hun vakkennis en deskundigheid in om cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen. De hulpverlening wordt voor een zeer beperkt deel gesubsidieerd. Stichting Schuilplaats is daarom sterk afhankelijk van donaties en giften. Sinds een aantal jaar is er ook een hulpverleningslocatie in Sprang-Capelle waar u terecht kunt.

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: In de morgendienst geven we aandacht aan de kinderen die overstappen van de zondagsschool naar de kindercatechese, maar ook aan hen die overstappen van de kindercatechese naar de Follow Me. We lezen uit Handelingen 11: 1-18. Zoals de kinderen aan een nieuwe fase beginnen, zo geldt dat ook voor het evangelie. Een nieuwe fase nu het evangelie een grens over gaat. ’s Avonds heb ik geruild met collega Van Wijk. Welkom in de zondagse erediensten! 

Zondag 14 juli

10.00 uur ds. T. Wegman uit Zeist

18.30 uur ds. P.L. Tolhoek uit Oudhuesden

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van Tilborgh, tel. Nr. 06-29067029

Oppasdienst: Miranda van Vuuren, Gini Heijkoop, Manuel Heijkoop

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. In de zomervakantie werken we met één groep. Na het gebed om de opening van het Woord mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 5 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent! Voor de oudere kinderen die in de kerk blijven ligt er in de ochtenddienst een stencil (geel blad) gereed, met vragen, puzzels en opmerkingen over de ochtenddienst.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor het project Zilakoma (in Malawi) van stichting Red een Kind. Red een Kind helpt de kinderen van Zilakoma in zeven jaar tijd uit armoede te groeien. Door armoede krijgen de meeste jonge kinderen in Zilakoma nu niet genoeg gezonde voeding, kunnen zij zich niet ontwikkelen door te spelen en hebben zij geen veilige en hygiënische leefomgeving. Zo lopen zij een levenslange achterstand op. Met uw hulp geven we kinderen in Zilakoma een goede start. We leiden niet alleen peuter- en kleuterbegeleiders op, maar betrekken ook ouders en andere dorpsbewoners intensief bij het project. Zo zorgen we dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen! Doet u mee? Beide collecten van harte aanbevolen!

Zondag 21 juli

10.00 uur ds. C. Hendriksen uit Woudrichem

18.30 uur dr. J. van Eck uit Lexmond

Rondom Eredienst

Kerkauto: J.H. van den Broek, tel. Nr. 341474

Oppasdienst: Amy de Rooij, Miyuki Pleijter, Fabiënne Pleijter

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. In de zomervakantie werken we met één groep. Na het gebed om de opening van het Woord mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 5 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent! Voor de oudere kinderen die in de kerk blijven ligt er in de ochtenddienst een stencil (geel blad) gereed, met vragen, puzzels en opmerkingen over de ochtenddienst.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie heeft als bestemming Gevangenenzorg Nederland. Vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland gaan op bezoek in de gevangenis of bij familieleden van gevangenen thuis en bieden een luisterend oor en praktische ondersteuning. Gevangenenzorg typeert hun werk als barmhartige gerechtigheid: misdaad verdient straf, maar de Bijbelse gerechtigheid vraagt óók om barmhartigheid en bewogenheid. We hopen en bidden dat door de gesprekken heen gevangenen geraakt worden door de bewogenheid die vrijwilligers uitstralen, maar ook door de spiegel die hen wordt voorgehouden in de gesprekken.

Extra collecte: Op de derde zondag van de maand collecteren we bij de uitgang voor de diaconie. Op deze zondag voor het algemene werk van stichting ZOA. In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel. ZOA zet zich in voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. We bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw vanuit een christelijke overtuiging. Beide collecten van harte aanbevolen Alle collecten van harte aanbevolen!

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconiecollecten van de afgelopen periode hebben de volgende bedragen opgebracht: 26 mei voor Stichting ZOA: € 190,85; 30 mei (Hemelvaartsdag) voor TEAR India: € 89,75; 2 juni voor Scharlaken Koord: € 146,45; 9 juni voor GZB (Christenen in Azië): € 255,70; 16 juni voor Woord en Daad Project drops 4 crops: € 165,80 en de uitgangscollecte op 16 juni voor de Rijglaars: € 185,80; 23 juni voor Kerk in Actie Nigeria: € 174,75 en tenslotte op 30 juni voor Project 1027 GZB Malawi: € 229,10. Hartelijk dank voor uw giften die we de afgelopen periode via de bank of rechtstreeks bij de diakenen mochten ontvangen.

College van kerkrentmeesters: De opbrengst van de collecten in de maand mei bedroeg: € 617,24 voor de gewone collecte en € 252,55 voor de extra collecte (instandhouding van de predikantsplaats). Voor de maand juni was de opbrengst: € 1.054,20 voor de gewone collecte en € 179,20 voor de extra collecte (instandhouding predikantsplaats).

VANUIT DE KERKENRAAD

– Benoeming – De kerkenraad is dankbaar dat Rijk-Jan Pleijter (Lage Zandschel 31 5171 TD Kaatsheuvel) zijn benoeming tot ouderling-kerkrentmeester heeft aangenomen. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen zijn bevestiging kunnen worden ingebracht door stemgerechtigden leden van de gemeente tot en met zaterdag 6 juli. Deze dienen schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de kerkenraad ingediend te worden.

– Digitale nieuwsbrief – Op dit moment zijn we nog aan het experimenteren met het gebruik van de beamer en de digitale nieuwsbrief en op zoek naar voldoende vrijwilligers om deze taken uit te voeren. Helaas zijn we nog niet zover dat we permanent over kunnen schakelen op de digitale nieuwsbrief en de beamer kunnen gebruiken in de kerkdienst. Dit betekent dat er voor de maanden juli en augustus een los vel beschikbaar is met de preekbeurten en de komende verjaardagen. Deze vindt u in het informatierek in de hal van De Rank.

Bijbel- en geloofsonderwijs – Komend seizoen willen we proberen om een groep mensen bij elkaar te krijgen die meer willen weten over het christelijk geloof. Dus: heb je het verlangen om God te leren kennen? Wil je weten wie Jezus Christus is? Of zoek je verdieping? Of misschien wil je uitspreken (belijdenis doen) dat je helemaal bij God en Zijn gemeente wil horen? Denk er dan eens over na om hier vrijblijvend mee te starten en samen te zoeken naar wie God voor je wil zijn in Jezus Christus. Mocht je je aan willen melden of wil je hierover doorpraten? Van harte welkom! (adewit@solcon.nl/0416-332718)

VANUIT DE JEUGDRAAD

– Sprang bouwt aan verandering – Afgelopen zondagmiddag hebben we in het jeugdcentrum in Sprang afscheid genomen van de jongeren die komende zaterdag naar Zambia vertrekken. Vanuit onze gemeente gaan Minke Mandemakers, Jeffrey Spierings en Stijn van de Werken mee. We wensen hen Gods zegen toe bij de reis en alle activiteiten (bouwen!) die zij gaan ondernemen. We hopen jullie met weer in goede gezondheid te ontmoeten en zijn benieuwd naar jullie ervaringen!

– Zondagsschool- Tijdens de zomervakantie werken we niet met 2 groepen. Er zal in de vakantie iedere week zondagsschool zijn voor groep 1 t/m 5 en deze groep blijft dan bij elkaar. In deze periode wordt er ook geen kinderlied gezongen bij het vertrek naar de zondagsschool.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

In verband met de zomervakantie zijn er weinig tot geen activiteiten deze weken.

– MGB – Donderdagavond 4 juli is de laatste keer Musicalgroep voor de zomervakantie.

Viering Heilig Avondmaal – Vrijdagavond 5 juli om 19:00 uur vieren we het Heilig Avondmaal in Spoorwiel. Deze viering is goed geschikt voor hen die (lichamelijk) moeite hebben om in de kerk aan het Avondmaal te gaan. Welkom!

– Oud-papier – Zaterdag 13 juli hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Henk Hoefnagel & dhr. John van Tilborgh en wagen 2: Piet de Laat & Johan Verhagen. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet uit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1