Kerkblad ‘Voetius’ 4 juni 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 7 juni

10.00 uur ds. A. de Wit, online kerkdienst

Rondom Eredienst

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor onze zustergemeente in Tôn in Slowakije. Alle collecten van harte aanbevolen!

Extra deurcollecte: Aanstaande zondag is het de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Aangezien we als gemeente niet bij elkaar zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie) of uw bijdrage apart leggen om deze tijdens de eerstvolgende kerkdienst in de collectezak te doen.

Bij de diensten: Komende zondag wil ik verder lezen in de brief van Paulus aan de gemeente in Filippi. We lezen hoofdstuk 4: 1-10. Een goede en gezegende dienst gewenst!

VERANTWOORDING

College van diakenen: Ds. De Wit ontving 1x € 50 voor de diaconiecollecten van de afgelopen maanden.

College van Kerkrentmeesters: Wijkcontactpersoon mevr. J.G. Verhoofstad–de Bruin ontving 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving 1x € 50 voor de CvK collecten van de afgelopen maanden. Hartelijke dank voor uw gift.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Kerkdiensten in juni – Door de versoepeling van de maatregelen vanuit de overheid mogen er vanaf 1 juni maximaal 30 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. Vanaf 1 juli zijn dat 100 mensen. Op deze manier kan een gemeente oefenen met kerk-zijn in een anderhalve meter samenleving. Hiervoor is het nodig dat er een gebruiksplan van de kerk is. In het gebruiksplan dienen verschillende onderdelen aandacht te krijgen.

Komende zondag 7 juni ontvangen we een aantal mensen in de kerkdienst om het gebruiksplan te oefenen. Voor de overige kerkdiensten in juni kunt u zich aanmelden via deze link.
In de bijgevoegde brief (klik hier om te openen) van de kerkenraad leest u de verdere details. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de kerkenraad.

De kerkenraad zorgt ervoor dat er niet meer dan 30 mensen (inclusief predikant, koster etc) aanwezig zijn door u na aanmelding uit te nodigen. Wij beseffen dat er maar een beperkt aantal gemeenteleden op deze manier een kerkdienst in juni kunnen bijwonen. De kerk houdt zich in het kader van de veiligheid aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Er wordt 1,5m afstand gehouden en vooralsnog is gemeentezang helaas niet mogelijk. Gemeenteleden met klachten of zij die behoren tot de risicogroep worden opgeroepen om thuis te blijven.

– Avondmaal – Aanvankelijk stond op 14 juni de viering van het Heilig Avondmaal gepland. Gezien de reacties en de manier waarop het Avondmaal beleefd werd tijdens de vorige viering hebben we besloten om de komende viering niet door te laten gaan. We hopen dat de situatie in september dusdanig is dat we wél met elkaar het Heilig Avondmaal kunnen vieren. Mocht u hier vragen of opmerkingen over hebben, dan horen we dat als kerkenraad graag!

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

In deze periode zijn er geen kerkelijke bijeenkomsten en/of activiteiten.

– Oud-papier – Zaterdag 13 juni hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Eimo van Pelt & dhr. Corné Mandemakers en wagen 2: Piet de Laat & Cees Vroegrijk. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1