Kerkblad ‘Voetius’ 4 maart 2021

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 7 maart

10.00 uur ds. A. de Wit

18.30 uur ds. H.P. Brendeke uit Hagestein

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Nu de erediensten weer toegankelijk zijn voor gemeenteleden is er ook weer oppas en zondagsschool.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd Noah’s Ark. Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda (NACMU) is een interkerkelijke Christelijke organisatie in Uganda. Maandelijks redden we tientallen kinderen uit een benarde situatie: ze waren achtergelaten, mishandeld of anderszins in nood. Van een aantal kinderen kunnen we later familieleden vinden die de zorg op zich kunnen nemen – een kind hoort immers thuis in zijn of haar eigen familie. Het aantal kinderen dat maar kort bij ons verblijft is hard aan het groeien. Het redden, verzorgen en terugplaatsen van deze kinderen brengt echter ook hoge kosten met zich mee: denk aan kleding en voedsel, medische zorg (veel van deze kinderen zijn mishandeld, verwaarloosd of ondervoed), en onze maatschappelijk werkers die dagenlang met één zaak bezig zijn. Ook begeleiden zij het kind met het verwerken van traumatische gebeurtenissen. Door de korte verblijfsduur kunnen deze kinderen niet in ons reguliere sponsorprogramma worden opgenomen. Wij verwelkomen daarom iedereen die deze groep kinderen op het hart wil dragen. We noemen deze groep kinderen “kuwonya” (Luganda voor ‘redden, genezen’). Door mee te doen ondersteunt u hun tijdelijke opvang bij Noah’s Ark en terugplaatsing bij hun eigen familie.

We willen dit project steunen met uw hulp en gebed.

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: In de morgendienst ga ik zelf voor. ’s Avonds ontvangen we een gastvoorganger. Goede en gezegende diensten gewenst!

Woensdag 10 maart

14:00 uur ds. E. van Wijk & A. de Wit, online uitzending

19.30 uur ds. A. de Wit, Bidstond voor gewas en arbeid

Rondom Eredienst

Collecten: De eerste collecte is op de biddag bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor het diaconale werk in de eigen gemeente. Graag vragen wij uw aandacht voor onze eigen diaconie. Met uw bijdrage kunnen we tegemoetkomen aan de hulpaanvragen die binnenkomen. Daarom vragen wij uw aandacht en bijdrage hiervoor. Ook naar aanleiding van de corona maatregelen zijn er extra aankopen gedaan om het avond maal te kunnen vieren. Namens de diaconie, bij voorbaat dank!

Extra deurcollecte: Op biddag is er ook de deurcollecte! Dit is de zogenaamde bidstondcollecte voor de kerk. Alle collecten van harte bij u aanbevolen!

Bij de diensten: ’s Middags stellen we een online uitzending beschikbaar die gemaakt is rondom het thema wat ook behandeld wordt op de scholen in Sprang-Capelle. Het thema is: ‘De biddende bouwer’ naar aanleiding van Nehemia 2:1-20. ’s Avonds komen we ook bij elkaar als christelijke gemeente en bidden we om Gods zegen over gewas en arbeid.

Zondag 14 maart

10.00 uur ds. A.J. Mouw uit Aalburg

18.30 uur ds. C. Mijderwijk uit Putten

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Nu de erediensten weer toegankelijk zijn voor gemeenteleden is er ook weer oppas en zondagsschool.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor voor Gevangenenzorg Nederland. Gevangenenzorg gelooft in herstel! Dat wil zeggen: wij willen present zijn bij gevangenen, tbs-patiënten en hun relaties en hen kansen bieden op een menswaardig en zelfredzaam leven. Dat doen we door vanuit onze christelijke kernwaarde ‘barmhartige gerechtigheid’ de samenleving te betrekken bij ons werk (donaties, netwerken en vrijwillige inzet).

Gevangenenzorg Nederland draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van haar hulpvragers door haar methode van Herstelzorg integraal in de programma’s toe te passen en steeds te verbeteren. Ons hulpaanbod is vraaggericht, gevarieerd (individueel en groepsgericht) en innovatief. De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Wij willen gevangenen een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming en hun familie ondersteunen tijdens de detentie. Steun het werk van gevangenenzorg financieel en met gebed.

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Deze zondag ontvangen we twee gastvoorgangers in verband met de biddag van afgelopen week. Goede diensten met elkaar gewenst!

VERANTWOORDING

College van diakenen: Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 20 voor de diaconie en 1x € 10 voor de collecte diaconie. Hartelijk dank voor uw gift.

College van kerkrentmeesters: Wijkcontactpersoon dhr. M.J. Hulsenboom ontving 1x € 20 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving op bezoek 2x € 20 en 1x €50 voor de kerk en 1x € 10 voor het verjaardagsfonds en 1x € 15 voor de collecte van de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Kerkdiensten – Naar aanleiding van de versoepelingen die de regering heeft aangekondigd, heeft de protestantse kerk besloten om perspectief aan de gemeenten te bieden. Dit betekent dat de deur naar voorzichtige versoepelingen open gezet wordt. Binnen de kaders die gegeven worden is het mogelijk om maatwerk te bieden, waardoor deze versoepelingen mogelijk zijn, aldus de protestantse kerk.

In ons geval betekent dit dat we weer gemeenteleden (maximaal 30) kunnen ontvangen in de erediensten. Ook zal er weer gezongen worden door maximaal 3 personen. Hierdoor kunnen de zangers voorin de kerk onderling voldoende afstand houden. Bovendien houden we voldoende afstand tussen de zangers en de kerkgangers in de kerk. Tevens bieden we ’s morgens de mogelijkheid tot oppas en zondagsschool voor de jonge kinderen van de gemeente.

We zijn dankbaar dat deze versoepelingen er komen, omdat we van verschillende kanten horen hoe belemmerend de laatste maatregelen waren voor het gemeente-zijn en het volgen van de erediensten.

Voorwaarde om aanwezig te zijn in de kerkdiensten is dat u: zich (vooraf) opgeeft, geen COVID-19 klachten heeft, een mond-neusmasker draagt bij verplaatsingen in De Rank of de kerk en voldoende afstand houdt onderling.

De link om u op te geven vindt u hierna (en op de website/nieuwsbrief): https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6 of telefonisch bij de scriba Corné Mandemakers 06-14173560). U kunt bij het aanmelden voor de ochtenddiensten ook aangeven of u gebruik wilt maken van kinderoppas en/of zondagsschool.

– Aanspreekpunt wijk 1 – Nu er een vacature is voor ouderling in wijk 1 heeft het consistorie besloten dat ouderling Jan Drop (jan-rita@home.nl 0416-277385) aanspreekpunt is voor deze wijk. Mocht u vragen hebben of heeft u behoefte aan een bezoek dan kunt u met hem contact opnemen.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– Kerkenraadsvergadering – Maandag 8 maart vergadert de kerkenraad (online).

Catechese – Dinsdag 9 maart is er catechese. Kindercatechese om 16:00 uur en Follow Me om 19.00 uur in De Rank.

Biddagdiensten – Woensdagmiddag 10maart om 14:00 uur is de online uitzending en ’s avonds om 19:30 uur in de kerk.

– Oud-papier – Zaterdag 13 maart hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: Gerald de Rooij & dhr. Tim Sleutjes en wagen 2: Jeffrey Spierings & Michael Busink. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1