Kerkblad ‘Voetius’ 5 december 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 8 december (2e advent)

10.00 uur ds. P. Vermaat uit Veenendaal

 

18.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Kerkauto: R. Quirijns, tel. Nr. 06-12022944

Oppasdienst: Gini Heijkoop, Jelte Opendorp, Manuel Heijkoop

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Na het gebed om de opening van het Woord mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Bij terugkomst in de kerk zingen we het projectlied. Alle kinderen van groep 1 t/m 5 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor het Scharlaken Koord. Het Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die zich bezighoudt met hulpverlening rondom prostitutie. Uit de prostitutie stappen is niet zo eenvoudig als het misschien lijkt. ‘Uitstappen’ betekent een totaal ander leven. Het Scharlaken koord biedt professionele hulp aan meisjes en vrouwen door middel van: straatwerk (het bezoeken van de prostituees op hun werkplek), preventie (het geven van voorlichting en weerbaarheidstraining) en hulpverlening (praktische – en psychosociale hulp en uitstapprogramma’s). Steun dit werk! Beide collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Deze zondag is het de 2e adventszondag. ’s Morgens ontvangen we een gastvoorganger. ’s Avonds wil ik verder lezen in het Bijbelboek Micha. Dit keer Micha 2: 1-13. Hartelijk welkom in beide diensten!

VERANTWOORDING

College van Diakenen: De diaconiecollecte van 24 november voor Gevangenenzorg Nederland heeft € 192,85. Hartelijk dank voor uw gift!

College van Kerkrentmeesters: Wijkcontactpersoon mevr. G.W. Timmermans-Timmermans ontving 1x € 5 voor de kerk. Broeder C.S. Kamp ontving 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Projectkoor 1e Kerstdag – Komende zondag (8 december) na de kerkdienst oefenen we voor de eerste keer met het projectkoor voor 1e Kerstdag. We zingen: Psalm 98 (Sela), Zo is het beloofd (Sela) en het lied God zal met ons zijn, God is Immanuël. Ook 15 en 22 december komen we na de kerkdienst bij elkaar om te oefenen. Neem voor meer informatie contact op met Bram van Binnendijk (bramvanbinnendijk@gmail.com).

– Voetius digitaal – Komend kalenderjaar ontstaat de mogelijkheid om het kerkblad ‘Voetius’ digitaal te ontvangen. Voor meer informatie en aanmelding zie het bericht op de website (www.hervormdbesoyen.nl).

VANUIT DE JEUGDRAAD

– Kinderkerstfeest – Zondag 22 december om 17.00 uur vieren we met elkaar het kinderkerstfeest. Voor de kinderen die een muziekinstrument spelen is er mogelijkheid om een liedje te spelen. De hele gemeente is van harte welkom om het kinderkerstfeest mee te vieren.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 5 december is er geen MusicalKids en geen Musicalgroep Besoyen.

– Catechese – Dinsdagavond 10 december om 19:00 uur is er Kindercatechese & Follow Me in De Rank. Dit is de laatste keer voor de kerstvakantie. We beginnen weer op 7 januari 2020.

– MGB – Donderdagavond 12 december om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tienerclub TOV – Vrijdagavond 13 december is er weer tienerclub TOV. Komen jullie weer allemaal?

– RainBowKids – Lieve kinderen, Zaterdag 14 december is het weer Rainbowkids. De middag begint om half 2. Om half 4 mogen jullie weer opgehaald worden. We hopen jullie te zien. Groetjes Jojanneke, Caroline, Gini en Annelieke

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1