Kerkblad ‘Voetius’ 5 maart 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 8 maart

10.00 uur ds. A. de Wit, gezinsdienst

18.30 uur ds. J. Noordam uit Nieuwendijk

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, Tel.nr. 06-14173560

Oppasdienst: Jelte Opendorp, Gini Heijkoop, Marijn van de Werken, Manuel Heijkoop

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Na het gebed om de opening van het Woord wordt er met hen een kinderlied gezongen. Het kinderlied is vandaag: Lees je Bijbel, bid elke dag (OTH 440). Na het zingen van dit kinderlied mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 5 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd Noah’s Ark. Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda (NACMU – Noah’s Ark Kinderbediening Uganda) is een interkerkelijke Christelijke organisatie in Uganda in 1999 opgericht door Piet en Pita Buitendijk. De organisatie bestaat inmiddels uit een kinderhuis, een kleuterschool, een basisschool en een middelbare beroepsopleiding, een medische kliniek en nog veel meer sociale en medische outreach programma’s in de nabije en verre omgeving.

Noah’s Ark richt zich op Uganda’s meest kwetsbare kinderen en de gebieden in de directe omgeving die het meest door armoede zijn getroffen. Door de jaren heen heeft Noah’s Ark het leven van duizenden kinderen en volwassenen beïnvloed. Op dit moment noemen honderden kinderen Noah’s Ark hun thuis, zijn er meer dan 350 leerlingen ingeschreven in onze scholen en heeft onze medische kliniek ontelbaar vele anderen in de omliggende omgeving geholpen. Van harte bij u aanbevolen!

Extra deurcollecte: Vandaag is er een zogenaamde tientjescollecte voor de herbouw van de kerkmuur. Zie onder voor meer informatie. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: In de morgendienst lezen we uit Johannes 11:1-44 waar Jezus opnieuw een teken verricht. In dit teken zien we al iets van het doel van Jezus’ komst oplichten. ’s Avonds ontvangen we een gastvoorganger. Welkom in de beide erediensten.

Woensdag 11 maart

14:00 uur ds. A. de Wit, Locatie: kerk van Sprang

19.30 uur ds. A. de Wit, Bidstond voor gewas en arbeid

Rondom Eredienst

Kerkauto J. van Tilborgh, Tel. Nr. 06-29067029

Collecten: De eerste collecte is op de biddag bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor ZOA. In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel. ZOA zet zich in voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. We bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw vanuit een christelijke overtuiging.

Extra deurcollecte: Op biddag is er ook de deurcollecte! Dit is de zogenaamde bidstondcollecte voor de kerk. Alle collecten van harte bij u aanbevolen!

Bij de diensten: ‘s Middags hebben we een gezamenlijke dienst die gericht is op de kinderen. Deze dienst organiseren we samen met de hervormde gemeente van Sprang in de kerk van Sprang. Het thema is deze keer: ‘Vraag gerust!’ naar aanleiding van Lukas 11: 1-13. Jezus leert Zijn leerlingen bidden. In navolging van hen, wil Jezus ons ook leren bidden. Al onze dank, noden en zorgen mogen we bij Hem brengen in gebed. ’s Avonds komen we ook bij elkaar als christelijke gemeente en bidden we om Gods zegen voor gewas en arbeid.

Zondag 15 maart

10.00 uur ds. P. Vermaat uit Veenendaal

18.30 uur ds. G.J. Wolters uit Almkerk

Rondom Eredienst

Kerkauto: J.H. van den Broek, tel. Nr. 341474

Oppasdienst: Theo Fuijkschot, Jojanneke van Rijsbergen, Julot Opendorp

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Na het gebed om de opening van het Woord wordt er met hen een kinderlied gezongen. Het kinderlied is vandaag: Is je deur nog op slot (OTH 429). Na het zingen van dit kinderlied mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 4 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van stichting TEAR. Tear, project ‘Een weg uit de armoede voor mensen in Noord-India’. Het noorden van India is het armste deel van het gigantische land. Het leven is hier op het platteland van India niet gemakkelijk. Als mensen al een eigen stukje grond hebben, kunnen ze daar maar met moeite van leven. Veel mensen werken als dag arbeider in de landbouw, in zandmijnen, of op plantages.

Tear investeert de komende jaren in het trainen van lokale gemeenschappen. Het doel is om de mensen te leren hoe ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Op deze manier willen we 3.000 families duurzaam uit de armoedespiraal helpen. Op verschillende gebieden zijn al hoopgevende resultaten te zien (onderwijs, landbouw, infrastructuur etc.). Steunt u dit werk?

Extra deurcollecte: De 3e zondag van de maand is de extra diaconie collecte bij de uitgang bestemd voor een project van de GZB: ‘Peru: naschoolse zorg en onderwijs in Trujillo’. Veel kinderen in Trujillo komen uit probleemgezinnen. Daardoor presteren ze op school slecht. De presbyteriaanse gemeente van dominee Gerardo Castro en zijn vrouw Ysita heeft daarom een naschoolse opvang ontwikkeld voor kinderen die moeilijk mee kunnen komen in het Peruaanse schoolsysteem. Kinderen kunnen zich daar in een veilige omgeving ontwikkelen en worden begeleid bij hun huiswerk. Het project ‘Fortaleza Insight’ biedt zo’n 30 kinderen dagelijks naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, hulp bij leerproblemen en speciale Bijbelklassen. Ook wordt er voorlichting gegeven aan ouders en scholen over de ontwikkeling van een kind en wordt er waar nodig bemiddeld bij conflicten over dit onderwerp. Wat begonnen is als een kleinschalig initiatief vanuit een lokale kerk, is uitgegroeid tot een begrip in de omgeving. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Deze zondag ontvangen we twee gastvoorgangers in verband met de biddag van afgelopen week. Goede diensten met elkaar gewenst!

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconale collecten van de afgelopen weken hebben de volgende bedragen opgebracht: 16 februari voor Mercy Ships: € 199,95; Uitgangscollecte op 16 februari voor Edukans (goed basisonderwijs Kenia): € 202,60; 23 februari voor Red een Kind: € 174,40. Hartelijk dank voor uw gift!

College van Kerkrentmeesters: De opbrengst van de collecten in de maand februari bedroeg: € 695,85 voor de gewone collecte en € 221,30 voor de extra collecte bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ouderling J.H. van den Broek ontving 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

– Tientjescollecte – Aanstaande zondag 9 maart willen we weer een 10-tjes collecte houden bij de uitgang. De bestemming is ook dit keer weer de herbouw van de kerkmuur aan de oostkant.

De voorbereidingen, zoals overleg met Monumentenwacht en gemeente zijn gestart. Van een aantal oud-kerkvoogden hebben we begrepen dat reeds vele jaren geleden de herbouw van de kerkmuur al op de planning gestaan heeft. Dit is destijds mede door de hoge kosten niet uitgevoerd.

We zijn blij dat we inmiddels een mooi clubje vrijwilligers hebben (er mogen er altijd nog meer bij), zodat we veel met eigen mensen kunnen doen en hiermee de kosten kunnen drukken. Toch willen we graag nog een 10-tjes collecte houden om daarmee ook de financiële kant van dit project geregeld te hebben. Doet u nog een keer enthousiast mee?

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 5 maart om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Vrouwenvereniging – Maandag 9 maart om 19:30 uur komt vrouwenvereniging Lydia bij elkaar in De Rank.

Catechese – Dinsdag 10 maart is er geen catechese i.v.m. biddag.

Biddag – Woensdagmiddag 11 maart om 14:00 uur in Sprang en ’s avonds om 19:30 uur in de kerk van Besoyen.

– MGB – Donderdagavond 12 maart om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tienerclub TOV – Hey TOV-ers! Hebben jullie ook weer zin in een TOV avond? Vrijdag 13 maart is het weer zo ver! Het programma begint om 19:30 uur en van 19:15 uur staan de deuren van de Rank voor je open. Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee. Tot dan! Groetjes, de TOV leiding

– Oud-papier – Zaterdag 14 maart hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: Gerald de Rooij & dhr. Tim Sleutjes en wagen 2: Jeffrey Spierings & Michael Busink. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

– Catechese – Dinsdagavond 17 maart is er om 19:00 uur Kindercatechese & Follow Me in De Rank.

Alpha Cursus – Woensdagavond 18 maart om 18:30 uur is de Alpha cursus in De Rank.

– Vrouwenochtend – Donderdag 19 maart hebben we weer een vrouwenochtend. We bespreken hoofdstuk 6: “Christelijke levenspraktijk” uit het boekje Geloof, liefde en hoop. Jullie zijn om kwart over 9 welkom bij Gerrie Timmermans A.B van Lieshoutlaan 109 in Waalwijk. Wees welkom!

– MGB – Donderdagavond 19 maart om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

RainBowKids – Beste Rainbowkids en Rainbowkidsplussers, Op zaterdag 21 maart is er weer een Rainbowkidsmiddag. Iedereen vanaf (bijna) 4 tot en met 10 jaar is weer welkom.

Deze middag staat in het teken van nieuw begin. Deze middag gaan we naar de boerderij. We willen graag om 13.15 uur verzamelen. Rond 13:30 uur willen we graag richting de boerderij vertrekken. Om half 4 zullen we terug zijn bij de Rank. Zien we jullie allemaal weer! Groeten van Annelieke, Caroline, Gini en Jojanneke

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1