Kerkblad ‘Voetius’ 6 februari 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 9 februari

10.00 uur ds. A. de Wit

18.30 uur ds. M. Zeeman uit Hoogblokland

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. Drop, Tel.nr. 277385

Oppasdienst: Caroline Phiri, Carin van der Bijl, Fabiënne Pleijter

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Na het gebed om de opening van het Woord wordt er met hen een kinderlied gezongen. Het kinderlied is vandaag: Uw Woord is een lamp voor mijn voet (OTH 448). Na het zingen van dit kinderlied mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 5 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie heeft als bestemming Gevangenenzorg Nederland. De doelstelling van Gevangenenzorg Nederland is om gevangenen en hun familie te ondersteunen tijdens hun verblijf in de gevangenis, en de periode daarna van re-integratie in hun familie, leefomgeving en arbeidssituatie. Ruim 600 vrijwilligers gaan op bezoek bij gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. De vrijwilligers bieden een luisterend oor en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning te bieden. Wij typeren ons werk als barmhartige gerechtigheid: misdaad verdient straf, maar de Bijbelse gerechtigheid vraagt óók om barmhartigheid en bewogenheid. We hopen en bidden dat door de gesprekken heen gevangenen geraakt worden door de bewogenheid die vrijwilligers uitstralen, maar ook door de spiegel die hen wordt voorgehouden in de gesprekken. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Zondagmorgen lezen we verder uit het Johannes evangelie. Dit keer Johannes 5: 1-18. ’s Avonds heb ik geruild met collega Zeeman. Hartelijk welkom in de zondagse erediensten!

VERANTWOORDING

College van Diakenen: De diaconale collecte van zondag 26 januari voor De Herberg heeft € 197,05 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gaven.

College van Kerkrentmeesters: De opbrengst van de collecten in de maand januari bedroeg: € 978,80 voor de gewone collecte en € 278,65 voor de extra collecte bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

Vorming & Toerusting – Op dinsdag 18 februari is er in ’s Gravenmoer een avond over donorregistratie. Een avond die gaat over ethische vragen en medische kennis rondom orgaan en weefseldonatie. De laatste tijd heb ik verschillende gemeenteleden gesproken die dit onderwerp benoemden. Een mooie gelegenheid om je erin te verdiepen. Dinsdag 18 februari om 20:00 in verenigingsgebouw De Ark, Kerkdijk 15 te ’s Gravenmoer.

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

– Vrijwilligersavond – Op vrijdag 21 februari willen we een gezellige bedankavond houden voor alle vrijwilligers die actief zijn in onze gemeente. Nadere informatie volgt. Reserveert u deze avond alvast in uw agenda?

– Verhuur appartement – In het voorjaar zal het appartement Hollandsestraat 1 (bovenwoning oude pastorie) weer beschikbaar komen voor een nieuwe huurder i.v.m. vertrek huidige bewoonster. Geïnteresseerde gemeenteleden kunnen zich tot en met donderdag 27 februari 2020 als gegadigde (huurder) voor deze woning melden bij de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters dhr. W.Haverhals, w.haverhals@haverhals-metselwerken.nl. Een eventuele loting (bij meerdere gegadigden) zal op vrijdag 28 februari plaatsvinden.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 6 februari van 18:30 uur tot 19:40 uur is er een open avond van de MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+). Vind je het leuk om een keer de sfeer te proeven? Kom dan naar deze avond en maak kennis met de MusicalKids. Aansluitend oefent de Musicalgroep Besoyen.

– Oud-papier – Zaterdag 8 februari hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Johan Mijdam & dhr. Pieter Mijdam en wagen 2: dhr. Ron Vos & dhr. Rijk Jan Pleijter. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

– Vrouwenvereniging – Maandag 10 februari om 19:30 uur komt vrouwenvereniging Lydia bij elkaar in De Rank.

– Catechese – Dinsdagavond 11 februari is er om 19:00 uur Kindercatechese & Follow Me in De Rank.

Alpha Cursus – Woensdagavond 12 februari om 18:30 uur is de Alpha cursus in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 13 februari om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tienerclub TOV – Hey TOV-ers! Hebben jullie ook weer zin in een TOV avond? Vrijdag 14 februari is het weer zo ver! Het programma begint om 19:30 uur en van 19:15 uur staan de deuren van de Rank voor je open. Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee. Tot vrijdag! Groetjes, de TOV leiding

– RainBowKids – Beste Rainbowkids en Rainbowkidsplussers, Op zaterdag 15 februari is er weer een Rainbowkidsmiddag. Iedereen vanaf (bijna) 4 tot en met 10 jaar is weer welkom.

Deze middag staat in het teken van geliefd zijn. We starten om 13.30 uur. We gaan met de kinderen lekkere hapjes maken. We nodigen de familieleden van de kinderen uit voor een high tea om 15.00 uur. Rond 15.30 is het afgelopen. Zien we jullie allemaal weer! Groeten van Annelieke, Caroline, Gini en Jojanneke

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1