Kerkblad ‘Voetius’ 6 juni 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 9 juni (1e pinksterdag)

10.00 uur ds. A. de Wit, belijdenis- en doopdienst

18.30 uur ds. E. van Wijk uit Sprang

Rondom Eredienst

Kerkauto: H. Roos, Tel. 339439

Oppasdienst: Gini Heijkoop, Carin van der Bijl, Manuel Heijkoop

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Het kinderlied is: een rivier vol van vrede (OTH 398). Vandaag vieren we het Pinksterfeest! Veel mensen zijn onderweg naar de stad Jeruzalem. Mensen uit verschillende landen, die verschillende talen spreken komen naar Jeruzalem toe. Ze gaan naar de tempel om God te danken. De leerlingen van Jezus zitten in een huis. Dan opeens voelen ze wind en vuur. Zonder dat er iets omwaait of afbrandt. Ze beginnen te praten, in allerlei verschillende talen. Ze vertellen over de Heere Jezus. Iedereen kan het horen.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor het werk van de Gereformeerde ZendingsBond (GZB). Dit is de zogenaamde pinksterzendingscollecte. Christenen in Centraal-Azië hebben het niet gemakkelijk. Ondanks de weerstand die er is voor christenen komen steeds meer mensen tot geloof en is er veel vraag naar Bijbelcursussen. Er zijn speciale cursussen voor kleine huisgemeenten ontwikkeld die veel worden ingezet. Deze cursussen hebben een enorm positieve invloed: deelnemers zijn actiever in de gemeente, brengen hun geloof gemakkelijker onder woorden en hebben meer oog voor hun naaste. De opbrengst van de pinkstercollecte willen we dan ook graag gebruiken voor het ontwikkelen van lesmateriaal en het trainen van leidinggevenden. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Komende zondag vieren we als christelijke gemeente het Pinksterfeest. We lezen in de ochtenddienst over de uitstorting van de Heilige Geest uit Handelingen 2. In de dienst zal Didem belijdenis doen van het geloof en wordt ze gedoopt. ’s Avonds heb ik geruild met collega van Wijk. Goede en gezegende diensten gewenst!

Maandag 10 juni (2e pinksterdag)

10.00 uur Zangdienst in samenwerking met hervormd Sprang. Locatie: kerk van Besoyen. Zie onder voor meer informatie.

Collecten: Bij de uitgang is er een collecte voor de kerk.

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconiecollecten van de afgelopen periode hebben de volgende bedragen opgebracht: 7 april voor het Scharlaken koord: € 168,52; 14 april voor TEAR India: € 152,00; de extra collecte op 14 april voor Noodhulp Afrika: € 517,70, dit bedrag wordt door de diaconie verdubbeld; 19 april opvang gehandicapten Malawi (Avondmaalscollecte): € 182,05; 21 april Kerk in actie Pakistaanse christenen: € 305,40; 21 april Stichting Schuilplaats (uitgangscollecte): € 230,45; 28 april Red een kind Rwanda: € 194,25; 5 mei De Herberg: € 151,75; 12 mei Nieuwe Generatie Brasil: € 232,93; 19 mei voor Edukans: € 177,25; 19 mei voor het diaconale werk in eigen gemeente (uitgangscollecte): € 240,00. Hartelijk dank voor uw gaven en de giften die we ook via de bank mogen ontvangen.

College van kerkrentmeesters: Een wijkcontactpersoon van wijk 3 ontving een gift van € 10. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Zangdienst 2e pinksterdag – Op maandag 10 juni (2e pinksterdag) organiseert de hervormde gemeente Besoyen in samenwerking met de hervormde gemeente Sprang een zangdienst. Het thema is: ‘Het pinksterfeest: getuigen getuigen!’. We lezen verschillende gedeeltes uit de Bijbel en zingen veel mooie pinksterliederen met elkaar. Van harte welkom!

VANUIT DE JEUGDRAAD

Examens – Volgende week worden de uitslagen van de examens bekendgemaakt. Een spannend moment! Laat je even weten wat de uitslag is? Telefonisch 332718 of even een berichtje naar: adewit @ solcon.nl

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 6 juni om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Oud-papier – Zaterdag 8 juni hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Eimo van Pelt & dhr. Corné Mandemakers en wagen 2: Dennis de Wijs & Paul van Vuuren. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

– Zangdienst – Op maandag 10 juni (2e Pinksterdag) om 10:00 uur is er een zangdienst in de kerk van Besoyen (zie boven).

– MGB – Donderdagavond 13 juni om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

We leven toe naar het Pinksterfeest. Als christelijke gemeente vieren we dat de Heilige Geest is uitgestort: ‘Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest (Hand. 2:4).’ Het is mijn verlangen dat wij ook allen met die Geest vervuld worden om zo Zijn heerlijkheid bekend te maken. Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1