Kerkblad ‘Voetius’ 7 mei 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 10 mei

10.00 uur ds. A. de Wit, afsluiting winterwerk, online kerkdienst

Rondom Eredienst

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie heeft als bestemming een project van Woord en Daad: schoon drinkwater voor Ethiopië. De Ethiopische regio Senbete Shalla is extreem arm en er is geen toegang tot helder, schoon drinkwater. Met alle vreselijke gevolgen van dien. 80% van de kinderen loopt er ziektes op vanwege het slechte drinkwater en veel jongens en meisjes lopen tot wel 36 km per dag om jerrycans te vullen met schoon water. Om zich te wassen, is de bevolking aangewezen op de zoute rivier (Shalla Lake). Ondanks de grote nood in het gebied zijn er nauwelijks organisaties die hier werken. Woord en Daad kiest ervoor om juist in deze gebieden aanwezig te zijn.

Binnen dit project werken we samen met drie lokale organisaties. In de komende 2,5 jaar realiseren we allereerst schoon drinkwater voor de dorpsleden, de kliniek en een aantal basisscholen. Dit willen we doen door een grote waterput te slaan in een hoger gelegen gebied waar veel zuiver drinkwater beschikbaar is. Vanaf dat punt wordt een kilometerslange waterleiding aangelegd naar de dorpen in Senbete Shalla.

Zo’n 145.000 families profiteren van het project. Schoon drinkwater en goed sanitair dragen direct bij aan de volksgezondheid in het gebied. Alle collecten van harte aanbevolen!

Aangezien we als gemeente niet bij elkaar zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie) of uw bijdrage apart leggen om deze tijdens de eerstvolgende kerkdienst in de collectezak te doen.

Bij de diensten: Komende zondag besteden we in de dienst aandacht aan de afsluiting van het winterwerk. Zie onder voor meer informatie. We lezen verder in de Filippenzenbrief. Dit keer hoofdstuk 1: 12-30. Een goede en gezegende dienst gewenst!

 VERANTWOORDING

College van diakenen: Wijkcontactpersoon mevr. J.D. Pruijssers ontving een gift van € 100 voor mensen in financiële nood. Hartelijke dank voor uw gift!

College van Kerkrentmeesters: Ds. De Wit ontving 1x € 20 voor de kerk. Hartelijke dank voor uw gift.

PASTORAAT

– Overlijden – Het correspondentieadres om uw medeleven te tonen met de nabestaanden van Mevr. van der Mel-van Ingen is: Pastoor Kuypersstraat 13 D 5144 RH Waalwijk.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Afsluiting winterwerk – Komende zondag besteden we in de dienst aandacht aan de afsluiting van het winterwerk. Het winterwerk is op een vreemde manier tot een afsluiting gekomen door de maatregelen rondom het corona virus. Heel abrupt zijn alle activiteiten stil komen te liggen. We begonnen het seizoen met de oproep: Kom, doe mee! Velen hebben mee gedaan, daar zijn we dankbaar voor. We willen daar iets van laten zien. In het verlengde van de oproep van afgelopen zondag om partners te worden in Gods missie, horen we hoe Paulus terugkijkt op zijn betrokkenheid bij de verspreiding van het evangelie.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– Oud-papier – Zaterdag 9 mei hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. André Boer & dhr. Niels Muijen en wagen 2: Dennis de Wijs & Ulemu Phiri. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

De gemeente Waalwijk wil het ophalen van oud-papier door laten gaan en adviseert de lopers om te zorgen voor handschoenen als bescherming voor zover dit niet al werd gebruikt.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1