Kerkblad ‘Voetius’ 9 mei 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 12 mei

10.00 uur ds. A. de Wit, gezinsdienst

18.30 uur ds. M.C. Stehouwer uit Wijngaarden

Rondom Eredienst

Kerkauto: R. Quirijns, Tel. 06-12022944

Oppasdienst: Jojanneke van Rijsbergen, Miyuki Pleijter, Finette Pleijter, Fabiënne Pleijter

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Het kinderlied voor vandaag is: Van A tot Z (OTH2015 472). Het verhaal van Abram en Lot gaat verder. In het land van Abram is oorlog, maar in het land van Lot is ook oorlog. Op een dag hoort Abram dat Lot en zijn hele familie gevangen genomen is. Abram wil Lot en zijn familie bevrijden. Wil je weten hoe het verder gaat? Kom dan luisteren op de zondagsschool.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor de stichting Nieuwe Generatie Brasil (Willem goes Brasil). Het Willem ondersteunt de stichting Nieuwe Generatie Brasil (NGB). Deze stichting ondersteunt kansarme kinderen en jongeren in Brazilië voor een betere toekomst. NGB is actief in een kansarme wijk in Sao Joao Del Rei. Zie onder voor meer informatie. Voor de collecte zal Margrit iets vertellen over haar ervaringen van de reis die zij naar dit project gemaakt heeft.

Extra deurcollecte: Vandaag is er een tientjescollecte van het college van kerkrentmeesters voor een bijzonder doel. Dit keer voor de aanschaf van apparatuur en licenties om de beamer te kunnen gebruiken in de eredienst. Zie onder voor meer informatie. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: In de morgendienst staan we stil bij het jaarthema van de HGJB: met hart en ziel. Dit doen we om het einde van het winterseizoen te markeren. De catechisatie, clubs en kringen zijn bijna allemaal voor de laatste keer bij elkaar geweest. We begonnen het seizoen ook met dit thema. Wat heeft het ons gebracht? ’s Avonds heb ik geruild met college Stehouwer. Goede en gezegende diensten gewenst!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 30 en 1x €50 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Aanmelding digitale nieuwsbrief – De aanmeldingen voor de digitale nieuwsbrief lopen nog steeds binnen. Om daadwerkelijk goed van start te kunnen gaan, is het nodig dat er voldoende aanmeldingen zijn. Heeft u zich al aangemeld? Dit kunt u doen op www.hervormdbesoyen.nl/nieuwsbrief. Na aanmelding ontvangt u een e-mail in uw mailbox die u moet bevestigen. Mocht u geen email ontvangen na aanmelding, dan kan het zijn dat deze in een spam folder terecht gekomen is. Als u deze email bevestigd heeft is de aanmelding voltooid.

Vacatures kerkenraad – Komende zomer treedt diaken Ron Vos af na een lange periode in de kerkenraad. Om in deze komende vacature te voorzien nodigt de kerkenraad de belijdende leden van de gemeente uit om namen in te dienen van broeders, die naar uw mening in aanmerking komen voor het ambt van diaken. U kunt deze namen tot 18 mei schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba van de kerkenraad, dhr. C.J. Mandemakers (A.B. van Lieshoutlaan 61 5141 MJ Waalwijk of scriba@kerkinbesoyen.nl).

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

– Aankondiging tientjes collecte – Komende zondag 12 mei houden we weer een tientjes collecte voor een bijzonder doel. De laatste maanden hebben we als kerkenraad ons onder andere bezig gehouden met het gebruik van de beamer in de eredienst.

Op de gemeenteavond van maart hebben we u onze visie en plan van aanpak gepresenteerd. Inmiddels zijn we bezig om een en ander ook technisch mogelijk te maken. Hiertoe dienen we nog diverse apparatuur aan te schaffen zoals onder ander een laptop en een tablet om de beamer te kunnen bedienen.

Tevens dienen we ook licenties van digitale bladmuziek te kopen zodat we de diverse liederen ook kunnen en mogen tonen. De totale investering is circa € 2.000.

Het College van Kerkrentmeesters heeft daarom besloten de driemaandelijkse 10-jes collecte van 12 mei voor dit doel te bestemmen. Wij rekenen op uw gulle bijdrage zodat we op korte termijn bovenstaande kunnen realiseren.

VANUIT DE DIACONIE

– DiaconiecollecteWillem goes Brasil is een project opgezet door het Willem van Oranje College. Het Willem ondersteunt de stichting Nieuwe Generatie Brasil (NGB). Deze stichting ondersteunt kansarme kinderen en jongeren in Brazilië voor een betere toekomst. NGB is actief in een kansarme wijk in Sao Joao Del Rei.

In de Braziliaanse stad Sao Joao Del Rei heeft de overheid bepaald, dat alle arme mensen uit de sloppenwijken onderdak moesten krijgen. De overheid heeft daarvoor een wijk ver buiten het centrum vandaan gebouwd. Er zijn huisjes en appartementen neergezet, waar de mensen uit de sloppenwijken tegen een redelijke huurprijs konden gaan wonen.

De overheid heeft dus gezorgd voor onderdak, maar niet voor voorzieningen, veiligheid of verbinding met de stad. Er zijn geen medische voorzieningen, de bus rijdt tot het begin van de wijk en taxichauffeurs weigeren naar deze wijk te rijden of vragen een dubbel tarief. De mensen uit de ‘rijkere’ wijken durven niet naar deze arme wijk te gaan. Ze denken dat het er gevaarlijk is. De kinderen die in deze wijk wonen hebben geen eerlijke kans, vanwege te weinig voorzieningen en gebroken gezinnen. Er zijn veel gevaren, zoals drugscriminaliteit, misbruik en prostitutie. Mensen uit deze wijk worden vaak geweigerd als ze solliciteren voor een baan, terwijl het prachtige mensen zijn!

NGB heeft een vakschool gebouwd om de kinderen uit de wijk op te vangen en ze een kans te geven op een betere toekomst. Ze zijn nu bezig met de bouw van een sport- en speelplaats, wat gefinancierd wordt door o.a. Willem goes Brasil. In april zijn 10 leerlingen en 4 docenten van Het Willem naar Brazilië gegaan om in contact te komen met de kinderen en jongeren en om het project van dichtbij te bekijken.

VANUIT DE JEUGDRAAD

– Examens – De centrale eindexamens zijn begonnen. We wensen de jongeren die de examens afleggen heel veel succes! Veel kracht en wijsheid toegewenst bij het maken van de examens.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 9 mei om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tienerclub TOV – Hey TOV-ers! Hebben jullie ook weer zin in een TOV avond? Vrijdag 10 mei is het weer zo ver! Het programma begint om 19:30 uur en van 19:15 uur staan de deuren van de Rank voor je open. Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee. Tot dan! Groetjes, de TOV leiding

– Oud-papier – Zaterdag 11 mei hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. André Boer & dhr. Niels Muijen en wagen 2: Dennis de Wijs & Ulemu Phiri. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Vrouwenvereniging – Op maandag 13 mei komt vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 16 mei om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– RainBowKids – Beste Rainbowkids, Zaterdag 18 mei is het afsluiting van het seizoen van de RBK. We gaan met z’n allen gezellig spelen in de Loonse en Drunese Duinen. Jullie worden verwacht om 10:00 uur op de parkeerplaats van Het Genieten in Kaatsheuvel en mogen om 13:00 uur weer worden opgehaald.

We willen je vragen om een lunchpakketje mee te nemen en je eigen speelgoed. Zet op je speelgoed je eigen naam, zodat wij weten dat het van jou is. Tot dan! Groetjes Jojanneke, Gini, Caroline en Gertine

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1