Kerkblad ‘Voetius’ 15 oktober 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 18 oktober

10.00 uur ds. C. Mijderwijk uit Putten

18.30 uur ds. G. van der Linden uit Waalwijk

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Matthea Klaasse, Milou Roos, Samuel Klaasse en Minke Mandemakers

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor het diaconale werk in de hervormde gemeente Besoyen. Graag vragen wij uw aandacht voor onze eigen diaconie. Met uw bijdrage kunnen we tegemoetkomen aan de hulpaanvragen die binnenkomen. Ook naar aanleiding van de corona maatregelen zijn er extra aankopen gedaan om het Heilig Avondmaal te kunnen vieren. Daarom vragen wij uw aandacht en bijdrage hiervoor. Namens onze diaconie, bij voorbaat dank!

Extra deurcollecte: Op de 3e zondag van de maand collecteren we bij de uitgang voor de diaconie. In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens. Met de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is er nog veel onderling wantrouwen tussen inwoners. Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boeren en boerinnen in hun regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen op een demonstratieboerderij. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en verdienen ze voldoende geld om hun kinderen naar school te laten gaan. Steun dit project met gebed en een gift.

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Komende zondag ontvangen we 2 gastvoorgangers in verband met de herfstvakantie. Goede en gezegende diensten gewenst!

VERANTWOORDING

College van diakenen: Bezoekbroeder J.J. Mandemakers ontving op bezoek 1x € 50 voor de diaconiecollecten. Hartelijk dank voor uw gift!

College van kerkrentmeesters: Bezoekbroeder J.J. Mandemakers ontving op bezoek 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 50 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Herfstvakantie – Komende week is het herfstvakantie en is Ds. De Wit niet beschikbaar. Vanuit de werkgemeenschap van predikanten is er vervanging beschikbaar. U kunt daarvoor contact opnemen met scriba C.J. Mandemakers (scriba@kerkinbesoyen.nl) of één van de (wijk)ouderlingen.

– Kerkdiensten – De maatregelen rondom het coronavirus worden voortdurend aangepast. Voor de kerkdiensten betekent dit het volgende:

* We volgen de richtlijn als het gaat om het maximaal aantal bezoekers in de kerkdienst. Dit betekent dat er de komende weken maximaal 30 personen de kerkdiensten kunnen bijwonen.

* We bieden op zondagmorgen kinderoppas en zondagsschool aan en willen de gezinnen aanmoedigen om hier zoveel als mogelijk gebruik van te maken.

* Mochten er voor de morgendienst meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen dan kunnen we u vragen of het mogelijk is om de avonddienst te bezoeken.

* Aangezien gemeentezang dringend wordt afgeraden, willen we in de avonddienst voorlopig niet meer zingen. Alleen met een paar voorzangers, net zoals in de morgendiensten.

* De overige activiteiten kunnen vooralsnog doorgaan met inachtneming van de regelgeving vanuit het RIVM.

* Mochten er naar aanleiding van de persconferentie van de regering nieuwe maatregelen nodig zijn dan informeren wij u via de nieuwsbrief.

Wees niet te terughoudend om u in te schrijven voor de kerkdiensten. Bij teveel inschrijvingen maken we een keuze waarbij we iedereen zoveel als mogelijk is de gelegenheid te geven een kerkdienst te bezoeken.

De link om u op te geven vindt u hierna (en op de website/nieuwsbrief): https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6 of telefonisch bij de scriba Corné Mandemakers 06-14173560). U kunt bij het aanmelden voor de ochtenddiensten ook aangeven of u gebruik wilt maken van kinderoppas en/of zondagsschool.

VANUIT DE DIACONIE

– Bedankbrief Ds. Csik – Op 1 oktober was dominee Csik 25 jaar verbonden aan onze zustergemeente in Ton, met welke we al meer dan 20 jaar verbonden zijn. Afgelopen zondag is dit vanwege corona op bescheiden schaal gevierd in hun gemeente. Onderstaand het bedankbericht van ds Csik dat we deze week mochten ontvangen:

‘Graag wil ik jullie bedanken voor de reacties die ik heb mogen ontvangen en ook voor de video. Al deze reacties hebben me diep geraakt.

Alles wat we in die 25 jaar zowel binnen de gemeente als ook in mijn privéleven hebben mogen bereiken was niet mogelijk geweest zonder vrienden, zonder de gemeenteleden in Ton alsook in Besoyen. Wanneer ik terugkijk, doe ik dit met dankbaarheid, dat God zulke broeders en zusters in mijn nabijheid gegeven heeft, met wie ik mijn werk heb kunnen doen.

Graag bedank ik al onze vrienden en de gehele gemeente van Besoyen met de tekst van Filippenzen 4 vs 4. “Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.”

We hebben ook in deze 25 jaar mogen ervaren hoe goed en genadig onze God is. Onze gemeente Ton heeft me verrast. Ze hebben me na de kerkdienst toegesproken en bedankt. Het was een mooie zondag ondanks corona. Ik groet u allen, de gemeente van Besoyen en ook die op andere wijze betrokken zijn. “Segen und Friede” Pastor Gyuri Csik.’

VANUIT DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– Vervolg Focus – Op dit moment worden verschillende scenario’s onderzocht of en hoe we het Focus traject zouden kunnen gaan uitvoeren in onze gemeente. Dit is mede afhankelijk van de (hoeveelheid) begeleiding die vanuit de IZB gegeven wordt als we het Focus traject gaan starten.

Bij dit besluitvormingsproces hebben we ook uw medewerking nodig! Op verschillende manieren:

– De kerkenraad is benieuwd naar uw mening hoe u er tegenaan kijkt om als gemeente het focustraject te starten. Of het nu gaat om verhelderingsvragen (Wat is Focus? Waarom Focus? ), maar ook vragen naar aanleiding van de Focusscan of de gemeenteavond zijn welkom. Stel ze aan Ouderling ZEC Dennis Heijkoop, Ds. Arie de Wit, of uw wijkouderling.

– We bieden de gelegenheid om alvast kennis te maken met het materiaal rondom Focus. Dit doen we door het onderwerp te behandelen in de verkondiging. De dienst op 20 september (opening winterwerk) en op 11 oktober ging over thema’s vanuit het Focusmateriaal. Deze diensten zijn terug te kijken op de website (bij diensten).

– In het verlengde daarvan wordt er op de verschillende kringen over doorgesproken. Het materiaal daarvoor vindt u ook bij de preken op de website. We roepen u op om hier aan mee te doen door bijvoorbeeld een kring te bezoeken. Mocht u op dit moment niet betrokken zijn bij een kring, maar wél mee willen doen dan horen we dat graag!

Met uw inbreng en uw ervaringen met het Focusmateriaal en het onderzoek naar de haalbaarheid kunnen we als kerkenraad een goed besluit nemen. Voor meer informatie, deelname of vragen kunt u contact opnemen met Dennis Heijkoop (06-15093296, dheijkoop@hotmail.com), Ds. De Wit (0416-332718, adewit@solcon.nl) of uw wijkouderling.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 15 oktober om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– RainBowKids – Beste Rainbowkids, Op zaterdag 17 oktober gaan we starten met het nieuwe seizoen van de Rainbowkidsmiddagen. Iedereen van groep 1 t/m groep 6 is weer welkom. Deze middag heeft als thema ‘Let niet op het uiterlijk… maar let erop hoe een mens van binnen is’ We starten om 13.30 uur en om 15.30 uur kun je weer worden opgehaald. Zien we jullie allemaal weer! Groeten van Annelieke, Caroline, Gini en Jojanneke

Friends0416 – Zaterdag 17 oktober is er weer een Friends0416 avond in Doeveren. Dé regionale club voor jongeren van 12 jaar en ouder.

Vrouwenvereniging – Maandag 19 oktober om 19:30 uur is er vrouwenvereniging in De Rank.

Catechese – Op dinsdagavond 20 oktober is er geen catechese in verband met de herfstvakantie.

– MGB – Donderdagavond 22 oktober om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

! Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1