Kerkblad ‘Voetius’ 30 juli 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 2 augustus

10.00 uur ds. T. Wegman uit Zeist

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Carin van der Bijl, Irma van Pelt, Milou Roos

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor het werk van de Herberg. Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. Er wordt pastorale begeleiding gegeven aan de gasten. Bovendien is er ruimte voor bezinning op levens- en geloofsvragen.

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra collecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Aangezien we als gemeente niet bij elkaar zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie) of uw bijdrage apart leggen om deze tijdens de eerstvolgende kerkdienst in de collectezak te doen.

Zondag 9 augustus

10.00 uur ds. B. de Graaf uit Waalwijk

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Jojanneke van Rijsbergen, Finette Pleijter, Timo Klaasse

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van stichting HOE (Hulp Oost Europa): geef kinderen toekomst! Wij geloven in de kracht van het evangelie en wij geloven in onderwijs. Het evangelie van Jezus Christus geeft kracht voor vandaag en hoop voor de toekomst. Het verandert mensen, en dus ook kinderen. Onderwijs helpt kinderen praktisch om te werken aan een betere toekomst. Zo kunnen ze uit de cirkel van armoede breken en zichzelf voorbereiden op een ander leven dan dat waarin ze opgroeien.

De combinatie is een krachtige en kan werkelijke verandering in het leven van kinderen teweegbrengen. Deze zomer geven wij aandacht aan projecten in Oost-Europa die te maken hebben met onderwijs.

HOE ondersteunt christelijke scholen en huiswerkklassen via plaatselijke christelijke gemeenten in Oost-Europa. HOE richt zich op achtergestelde groepen kinderen, zoals Roma (zigeuners). Op school of in de huiswerkklas krijgen de kinderen ook een dagelijkse lunch omdat er thuis nauwelijks te eten is. Belangrijk is dat ze leren de Heere Jezus te volgen. Daarom is het vertellen van het evangelie een vast onderdeel. En natuurlijk geven we ook aandacht aan de scholing van docenten; zij moeten de kinderen tenslotte het onderwijs geven. Beide collecten van harte aanbevolen!

Aangezien we als gemeente niet bij elkaar zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie) of uw bijdrage apart leggen om deze tijdens de eerstvolgende kerkdienst in de collectezak te doen.

Zondag 16 augustus

10.00 uur ds. A. de Wit, doopdienst

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Gini Heijkoop, Dennis Heijkoop, Manuel Heijkoop

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van Open Doors: Wees voorbereid op vervolging-trainingen.

Wat doet Open Doors nog meer? In samenwerking met lokale kerken versterkt Open Doors de kerk in India ook door: verspreiding van Bijbels, kinderbijbels, christelijke boeken en trainingsmaterialen; praktische hulp: o.a. lees-en schrijflessen voor volwassenen, vakopleidingen, noodhulp en juridische hulp voor vervolgde christenen; gebed. Vanwege de toenemende druk op christenen in India heeft Open Doors de tweejarige gebedscampagne ‘Eén voor India’ gestart. Bid je met ons mee?

Extra deurcollecte: Op de derde zondag van de maand wordt er bij de uitgang van de kerk gecollecteerd voor de diaconie met als bestemming: Stichting Edukans. Edukans, de ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs, helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden naar school door de toegang en kwaliteit van onderwijs te vergroten. Edukans zorgt onder meer voor scholen, lesmateriaal, training van leerkrachten, ouders en schoolmanagement. Ook betrekt Edukans het Nederlandse onderwijs bij onderwijsontwikkeling in ontwikkelingslanden. Studenten, docenten en schoolleiders werken met lokale collega’s aan beter onderwijs. Edukans stimuleert leerlingen zich te verdiepen in en zich in te zetten voor leeftijdgenoten in ontwikkelingslanden. Alle collecten van harte aanbevolen.

Aangezien we als gemeente niet bij elkaar zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie) of uw bijdrage apart leggen om deze tijdens de eerstvolgende kerkdienst in de collectezak te doen.

Bij de diensten: Vandaag is het een bijzondere dienst waarin Saar van Beek gedoopt wordt. We lezen verder in het Bijbelboek Exodus.

VERANTWOORDING

College van diakenen: Ds. De Wit ontving 1x € 50 voor de diaconiecollecten. Hartelijk dank voor uw gift.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Kerkdiensten in augustus – We willen u oproepen om ook in deze tijd zoveel als mogelijk met elkaar verbonden te zijn. Door deze diensten online te volgen of u aan te melden voor één of meerdere kerkdiensten.

Ook voor de diensten in juli en augustus is het nodig dat u zich opgeeft. Hiervoor kunt u het opgave formulier gebruiken (https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6) of telefonisch bij J.H. van den Broek (0416-341474)). In augustus is er ook zondagsschool en kinderoppas beschikbaar. U kunt bij het aanmelden voor de kerkdiensten aangeven of u gebruik wilt maken van kinderoppas en/of zondagsschool.

VANUIT DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– IZB Focustraject – Zoals u in de vorige kerkbode en nieuwsbrief heeft kunnen lezen, denkt de kerkenraad na over het starten van het Focustraject van de IZB (vereniging van zending in Nederland). Het Focustraject (https://www.izb.nl/focus/) is een leerproces, waarbij nagedacht wordt over de beweging naar binnen in de gemeente: Wie is God in ons leven? Wat betekent het om Jezus te volgen in ons dagelijks leven? En de beweging van de gemeente naar buiten: Hoe zijn wij christen in het dagelijks leven, in ons werk en in onze contacten?

Om als kerkenraad een goed besluit te kunnen nemen om mee te doen aan het Focustraject, vindt er een onderzoek plaats vanuit de IZB in onze gemeente. Dit is de zogenaamde Focusscan. Dit zijn een aantal vragen en stellingen waar je op kunt reageren. Op deze manier verwacht de IZB een beeld te krijgen van onze gemeente. Naar aanleiding van de uitkomst van dit onderzoek besluit de kerkenraad in het najaar of we gaan deelnemen aan dit traject.

We willen u vriendelijk verzoeken of u deze vragenlijst in wilt vullen. Mocht u geen beschikking hebben over een internetaansluiting dan kunt u de vragenlijst aanvragen bij scriba Corné Mandemakers of ouderling Dennis Heijkoop. Het onderzoek loopt t/m 1 september.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

In deze zomerperiode zijn er geen kerkelijke bijeenkomsten en/of activiteiten.

Gebedstijd – Woensdag 5 augustus is er weer gebedstijd in De Rank. Bidt u mee?

– Oud-papier – Zaterdag 9 augustus hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Gerald de Rooij & dhr. Tim Sleutjes en wagen 2: dhr. Jeffrey Spierings & dhr. Ben Medford. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Tenslotte

Ontvang een hartelijke groet van uw kerkenraad.

UA-61862711-1