Kerkdiensten aanstaande zondag 15 maart 2020

Informatie Corona Virus

De kerkenraad wil u informeren over de genomen besluiten binnen onze gemeente rondom het Corona virus. Vandaag heeft de Nederlandse regering een aantal maatregelen afgekondigd om het coronavirus in te dammen. Dit betreft het afgelasten van evenementen met meer dan 100 deelnemers en de omgang met kwetsbare ouderen. Deze maatregelen hebben directe gevolgen voor het kerkelijk leven in onze gemeente. Wij volgen hiermee de voorschriften die het RIVM, de GGD, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en onze Classis adviseren. Concreet betekent dit het volgende:

* In navolging van het advies van het RIVM, de veiligheidsregio, de PKN en de Classis willen we de kerkelijke bijeenkomsten en activiteiten voor de hele maand maart afzeggen.

* De reguliere kerkdiensten zullen deze maand geen doorgang meer vinden. Aan een alternatief voor de eredienst van komende zondag wordt gewerkt. We zullen u hierover informeren via de Nieuwsbrief. Ook voor de komende zondagen (22 en 29 maart) zullen we bekijken of we op een alternatieve wijze (via internet) een samenkomst kunnen organiseren voor de ochtend.

* In navolging zal het bezoekwerk deze maand tot een minimum beperkt worden, slechts hoge pastorale nood.

 We begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is, maar we willen als kerkenraad de risico’s zoveel mogelijk uitsluiten. Tegelijk beseffen we dat ons leven in Gods hand is. Aan Hem vertrouwen we ons toe (Ps. 91: 1-2).

Deel dit bericht zoveel als mogelijk binnen de gemeente, zodat ieder hiervan op de hoogte is.

Met broederlijke groet, de kerkenraad.

 

 

UA-61862711-1