Opgeven bijwonen kerkdiensten

Direct opgeven voor kerkdienst: https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6

KERKENRAAD  HERVORMDE  GEMEENTE  BESOYEN

Waalwijk, 5 juni 2020

Beste zusters en broeders van de Hervormde Gemeente Besoyen,

Na een periode van ongeveer 3 maanden mogen we weer bij elkaar komen als christelijke gemeente. Vanaf 1 juni mogen we met maximaal 30 personen aanwezig zijn in de kerkdiensten. In deze brief vindt u de informatie hoe we dit vorm willen geven. De kerkdiensten zullen, zoals u nu gewend bent, digitaal blijven worden uitgezonden. Op 15 juni zal de kerkenraad vergaderen hoe invulling te geven aan de kerkdiensten vanaf 1 juli.

Om de kerkdiensten op te mogen starten, moeten we voldoen aan de voorschriften die de overheid geeft. Dit om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Dit betekent concreet het volgende:

–           Indien u een kerkdienst (m.i.v. 7 juni) wilt bezoeken, dient u zich van tevoren aan te melden. Wij zijn verplicht de inschrijvingen te registreren.

–           Het RIVM adviseert met name kwetsbare en oudere mensen om contact met anderen te vermijden tijdens de coronacrisis. Wilt u dit bij uw aanmelding in overweging nemen?

–           Meld jezelf (en gezinsleden) alleen aan als je geen klachten hebt. Als je na aanmelding klachten krijgt, meld je dan af voor de betreffende kerkdienst.

–           U kunt zich aanmelden via deze link (https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6). Deze vindt u ook op de website en in de nieuwsbrief. In de aanmelding geeft u aan wanneer en met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn. Opgeven kan ook telefonisch [06-14173560] bij de scriba van de kerk als de aanmelding per link niet mogelijk is.

–           Na aanmelding wordt u, voor zover er beschikbare plaatsen zijn, op de zaterdagochtend voor de betreffende dienst uitgenodigd voor de kerkdienst. U begrijpt dat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is in juni.

–           Kom niet te vroeg naar de kerk. U wordt rond 9:50 uur verwacht. Houdt 1,5 meter afstand.

–           De kerk is toegankelijk via de Rank, de ingang aan de Grotestraat blijft afgesloten.

–           De dienstdoende coördinator (ouderling-kerkrentmeester) wijst u op de in de kerkelijke gebouwen geldende voorschriften.

–           De dienstdoende coördinator (ouderling-kerkrentmeester) wijst u een zitplaats aan. Zolang de 1,5 meter afstand van elkaar geldt in Nederland, kan men dus niet vrij gaan zitten waar men wil. Men krijgt een plaats aangewezen na binnenkomst. Wij vragen uw begrip en medewerking hiervoor. Verzoek om als u een jas bij u hebt om deze mee te nemen in de kerkbank, de garderobe is buiten gebruik. Tevens verzoek om persoonlijke kussens mee te nemen naar huis na afloop van een kerkdienst.

–           Verzoek om toiletgebruik zoveel mogelijk te voorkomen.

–           I.v.m. de geldende veiligheidseisen zijn de psalmboekjes achter in de kerk niet beschikbaar. U kunt uw eigen Bijbel meenemen. De teksten worden ook vertoond op de beamer.

–           In de maand juni is er geen kinderoppas en zondagsschool. Kinderen zijn uiteraard wel welkom in de kerk en worden meegeteld met het aantal aanwezigen in de dienst.

–           Voor het verlaten van het kerkgebouw volgt u de aanwijzingen op van de coördinator.

–           Tijdens de kerkdiensten is er geen samenzang (wel een zanger(es)). Er wordt geen collecte gehouden tijdens de dienst. Wel staan er bij de uitgang van de kerk twee of drie mandjes / zakken waar u uw gift in kunt doen (al naar gelang het aantal collectes). U kunt uiteraard uw gift ook overmaken (De QR code wordt tevens via de beamer getoond).

We hebben ook de opmerking gehoord dat een aantal gemeenteleden het orgelspel mist. Na het plotselinge begin van de coronacrisis hebben we de piano gebruikt voor de begeleiding van de zang. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de keuze van de liederen in de eredienst, omdat de piano minder geschikt is als begeleidingsinstrument voor Psalmen. We vragen uw begrip hiervoor.

De komende tijd zal de kerkenraad bekijken hoe we op een goede manier de (gemeente)zang gaande kunnen houden. Dit is echter wel een uitdaging, omdat op dit moment samenzang in de kerk nog niet mogelijk is.

We zijn dankbaar dat we weer mogen samenkomen. Tegelijk blijft het een gemis dat we niet allen wekelijks bij elkaar in de kerk kunnen zijn. Wij vragen uw gebed voor hen die leidinggeven aan ons land. We bidden dat in deze crisistijd het verlangen komt en/of groeit naar Gods Woord.

Met broederlijke groet,

Kerkenraad Hervormde Gemeente Besoyen

UA-61862711-1