Op de koffie bij….Henk en Lida Spuijbroek uit Besoyen!

image
 

Op de koffie bij....Henk en Lida Spuijbroek

uit Besoyen!

"Kom binnen, je hebt zeker al twee keer gebeld of niet?", begint het op de koffie bij - bezoek op een zonnige zondagmiddag in oktober. "De buurman is aan het verbouwen waardoor we helaas de bel niet goed horen als we buiten zitten." Tja, ook in Waalwijk gaat het werk voor sommigen in het weekend door, maar gelukkig hebben we binnen in de ruime en met lichte tinten ingerichte zitkamer geen last van het bouwgeluid als we ons gesprek beginnen. Henk en Lida Spuijbroek zijn de eerste eigenaren van het huis aan de Gradenboog en wonen hier alweer 23 jaar. Ze hebben twee dochters, Anne en Julie. Anne zit in haar laatste jaar van de opleiding “Fiscaal Recht en Economie” en hoopt daarna (in deeltijd) verder te gaan leren voor haar master. De 2 jaar jongere Julie zit in haar tweede jaar van de opleiding Social Work. Tijdens het gesprek komen we erachter dat Henk van de 26 jaar dat hij getrouwd is met Lida, al 22 jaar op de een of andere manier “extra” (penningmeester en later scriba) verbonden is met onze kerk in Besoyen en dat hij in de 2 jaar Sabbatsrust, zoals hij het zo mooi noemt, ook niet stil heeft gezeten, maar samen met zijn vrouw en anderen de musicalgroep Besoyen heeft opgezet. De enige twee jaar die over blijven in bovenstaande beschrijving waren de eerste twee jaar van hun huwelijk.

Maar niet alleen de kerk vult zijn leven, ook werkt hij als hoofd administratie in het voortgezet onderwijs in Den Bosch. Dit was niet altijd zo; van 1988 tot en met 2006 werkte Henk als accountant bij een accountantskantoor. Het doel van bedrijven zoals deze (winstbejag) hebben hem echter mede doen besluiten de overstap te maken naar een non-profit organisatie zoals het protestants-christelijke ds. Pierson College. Ondanks dat het christelijke karakter binnen deze school niet zo duidelijk tot uiting komt als in de scholengemeenschap waar Lida werkzaam is (als directeur), biedt dit werk wel de mogelijkheid om op kleine schaal de christelijke signatuur in leven te houden. Een ander voordeel van het werken in het onderwijs is voor Henk en Lida de vakanties; doordat ze de schoolvakanties vrij hebben, is er ruimte en tijd om leuke dingen te doen zoals bijvoorbeeld hun gezamenlijke hobby wandelen. Wist u bijvoorbeeld dat ze het 464 km lange Pieterpad al eens helemaal uitgelopen hebben?

Het actieve element komt ook in de sport tot uitdrukking. Als sinds zijn jeugd is één van Henk's talenten het spelen van badminton; als zijn leven wat anders was verlopen hadden we nu misschien wel een topsporter in ons midden! Een ander leuk weetje is de herkomst van Lida. Toen wijlen ds. J. Vink geroepen werd van Zuid-Beijerland naar Besoyen had hij één voorwaarde, zijn hulp in het huishouden, Lida's moeder, moest mee verhuizen. Dit werd toegezegd en het predikantsgezin betrok het pastoriegebouw (redactie: nu bekend als 'oude' pastorie aangezien er een nieuwe pastorie aan de andere kant van De Rank is gebouwd). Dit voorval zorgde ervoor dat Lida's ouders elkaar leerden kennen en hun nakomelingen in Besoyen opgroeiden. Henk's (groot-)ouders komen allen uit de regio en uiteindelijk leidde dit tot de doop, trouwbelofte en zien opgroeien van Henk en Lida's eigen kinderen allemaal in Besoyen.

Henk's huidige functie binnen de kerk is penningmeester van de classis. Deze is verantwoordelijk voor het kerkelijk overstijgend contact in regio, waar Besoyen (naast 39 andere gemeentes), deel van uitmaakt. Als we terugkijken zien we verschillende commissies langskomen, sommige die niet eens meer bestaan. Zo heeft Henk een paar keer deel uitgemaakt van de Beroepingscommissie, de Tôň-commissie (althans de bezoeken), kerkenraad, zondagschoolleiding, winterwerkcommissie, jubileumcommissie; ieder met hun eigen duur en charme.

We sluiten het gesprek af met een oproep naar iedere lezer: lijkt het je leuk om je talenten te ontdekken, op acteurniveau, technisch vlak, zang, musicerend of als decorbouwer en helpende hand, ga het gesprek dan aan met Henk en wie weet ga je jezelf binnenkort wel lid van de musicalgroep Besoyen noemen! Van harte welkom!

 

En Jezus was ook genodigd.

(Johannes 2: 2a)

image
UA-61862711-1