Zustergemeente Tǒn (Slowakije)

Onze gemeente onderhoudt al jarenlang contacten met de kleine Reformierte Gemeinde Tǒn in Slowakije. De contacten worden onderhouden door de werkgroep Tǒn. De gemeente Besoyen heeft zowel financieel alsook daadwerkelijk meegeholpen met de restauratie van de kerk en met de totstandkoming van een gemeenschaps- en dagopvangcentrum, het Admiraal M.A. de Ruyter-huis (website: deruyter.sk, facebookpagina: de Ruyter Napközi Otthon Tany). Om de diaconie van de gemeente Tǒn financieel bij te staan bij het in stand houden van de dagopvang wordt zuivere acaciahoning uit Tǒn verkocht en wordt regelmatig een diaconale collecte gehouden. Ieder jaar wordt onze zustergemeente door enkele gemeenteleden bezocht.

Our congregation has maintained contacts with the small Reformierte Gemeinde Tǒn in Slovakia for many years. Contacts are maintained by the Tǒn working group. The congregation of Besoyen has helped both financially and effectively with the restoration of the church and with the establishment of a community- and day care center, the M.A. de Ruyter house (website: deruyter.sk, facebookpagina: de Ruyter Napközi Otthon Tany). To financially support the parish of the congregation of Tǒn in maintaining the daycare, pure acacia honey from Tǒn is sold and a diaconal collection is regularly held. Every year our sister congregation is visited by some congregation members.

image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
UA-61862711-1