Diensten – Algemeen

Iedere zondag komt de gemeente twee keer samen in de kerkdiensten: ’s morgens om 10.00 uur en ’s avonds om 18.30 uur. Op Goede Vrijdag en Oudejaarsavond beginnen de diensten om 19.30 uur. Verder zijn er diensten op nieuwjaars­morgen, op de tweede Kerst‑, Paas‑ en Pinksterdag om 10.00 uur en op Hemelvaartsdag om 10.00 uur.

We gebruiken als Bijbelvertaling de Herziene Statenvertaling. Achter in de kerk liggen exemplaren die u kunt gebruiken voor een dienst.
De psalmen zingen we ritmisch, in de berijming van 1773. Verder gebruiken we diverse bundels zoals Op toonhoogte. Als we uit een bundel een lied zingen, wordt de tekst afgedrukt op de zondagsbrief of wordt deze geprojecteerd.

De viering van het Heilig Avondmaal vindt 4 keer per jaar plaats in een dienst.

Op biddag (tweede woensdag in maart) en dankdag (eerste woensdag in november) worden er diensten gehouden, om 19.30 uur een gewone dienst.

De plaatsen in het kerkgebouw zijn vrij met (een enkele) uitzon­dering van de plaatsen die van een bordje ‘gereser­veerd’ zijn voorzien.

Het is een voorrecht dat de Heere telkens weer spreken wil tot Zijn gemeente. Laten wij dat voorrecht van Zijn genade niet verachten en de onderlinge bijeenkomsten niet nala­ten (Hebr. 10:25). Het is nodig om telkens weer gevoed te worden met Woorden van Eeuwig Leven!

UA-61862711-1